OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Política de privacitat i tractament de dades

Informació a l'usuari 

El responsable del tractament de les teves dades personals és Enciclopèdia Catalana, SLU. NIF B08189680.  Adreça postal: C/ Josep Pla, 95, 3a planta 08019 Barcelona.

Acceptant la Política de privacitat d’Enciclopèdia dones el teu consentiment a Enciclopèdia Catalana, SLU per a enviar-te informació sobre les novetats del portal enciclopèdia.cat i també les novetats comercials i/o noves promocions dels seus productes i serveis.

També autoritzes la cessió de dades a les empreses del grup Enciclopèdia Catalana. Les dades únicament podran comunicar-se a les empreses del grup Enciclopèdia Catalana per a enviar-te comunicacions informatives sobre els productes, serveis i altres activitats culturals de les empreses del Grup Enciclopèdia Catalana. També, per informar-te de novetats comercials i/o noves promocions dels nostres productes i serveis.

Autoritzes expressament a Enciclopèdia Catalana, SLU a la transferència de les dades a servidors de l’empresa Infusionsoft, situats físicament als EUA i que també s’han adaptat per al compliment de la normativa europea. Aquesta transferència és necessària per dur a terme la gestió o subscripció de qualsevol dels serveis oferts pel grup Enciclopèdia Catalana.

Disposes del dret a oposició, accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades. Per a exercir-lo, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres a Josep Pla, 95 – 08019 Barcelona, o per correu electrònic Correu electrònic: comunicacio@enciclopedia.cat

Per a qualsevol consulta o suggeriment, pots adreçar-te a comunicacio@grec.cat o al telèfon 93 412 00 30

Enciclopèdia Catalana, SLU, des d’ara RESPONSABLE, és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades pel que se li facilita la següent informació del tractament:

Finalitat del tractament: mantenir una relació comercial amb l’Usuari.
 
Les operacions previstes per realitzar el tractament són:
 
– Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
 
– Realitzar estudis estadístics.
 
– Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
 
– Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.
 
Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.
 
Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.
 
Drets que assisteixen a l’usuari:
 
– Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. – Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
 
– Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
 
Dades de contacte per exercir els seus drets:
 
Enciclopèdia Catalana, SLU Adreça postal: C/Josep Pla, 95 – BARCELONA 08019 (BARCELONA) Correu Electrònic: comunicacio@enciclopedia.cat
 
Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
 
El responsable informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.
 
Política respecte a les dades personals obtingudes a través de formularis

Sense perjudici del que es preveu en tot allò que s’indica en cadascun dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament Enciclopèdia Catalana al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s’hi indiquin i a la seva incorporació a les bases de dades de les empreses del Enciclopèdia Catalana.

Enciclopèdia Catalana incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer degudament legalitzat davant l’Agència de Protecció de Dades i establirà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives per protegir la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la legislació addicional aplicable.

En transmetre informacions a través d’aquest lloc web:

L’usuari declara el seu consentiment en el processament de les dades relatives a la seva persona, com el seu nom i funció, la seva adreça, número de telèfon, detalls per posar-s’hi en contacte i altres dades personals (“dades personals”), d’acord amb les condicions que li han estat comunicades en el paràgraf titulat “Dades personals” (o semblant) del formulari de registre/entrada de dades per a aquest lloc web.

L’usuari accepta que el processament de les seves dades personals és necessari per personalitzar el seu accés a aquest lloc web o per autoritzar usuaris registrats o subscriptors pagadors a accedir a aquest lloc web o a parts d’aquest, així com per vigilar aquest accés, i consent en l’esmentat processament.

Sota determinades condicions, Enciclopèdia Catalana pot sol·licitar dades personals addicionals en forma de fotocòpies de documents d’identitat o targetes de crèdit, per tal de verificar-ne la identitat o prevenir la fraudulència. Sempre que les dades esmentades siguin transmeses a Enciclopèdia Catalana amb relació a aquest lloc web, aquestes s’entendran igualment com a “dades personals”.

Enciclopèdia Catalana té el dret de transmetre dades personals i posar-les a disposició dels seus departaments i seccions i d’empreses associades de Enciclopèdia Catalana a Europa (sense perjudici de l’estricte compliment per part d’aquesta de les lleis aplicables en matèria de protecció de dades).

Les dades personals no seran donades a conèixer per Enciclopèdia Catalana a subjectes jurídics i persones que no siguin empreses associades a aquesta sense la seva autorització, a excepció dels casos indicats a continuació.

Dades comercials: A l’efecte del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació, i de conformitat amb les lleis esmentades, Enciclopèdia Catalana informa l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades aportades per l’usuari i, per tant, obtingudes al portal per Enciclopèdia Catalana, del qual és responsable, amb les finalitats d’informació i prestació dels serveis oferts al portal, així com la realització d’activitats promocionals i publicitàries de productes comercialitzats per Enciclopèdia Catalana a través de qualsevol mitjà, incloent-hi l’enviament de correus electrònics i de missatges mitjançant qualsevol sistema –incloent-hi SMS, UMTS, etc.–, que puguin servir per fer ofertes, enviar informació comercial, d’esdeveniments, etc. Les seves dades i, si escau, opinions, suggeriments, etc. podran ser utilitzats per a estudis comercials i/o de mercat, ampliar i millorar la nostra col•lecció, tot adequant les nostres ofertes a les seves preferències i/o necessitats, a partir de l’estudi i segmentació de la informació personal i comercial que figuri als nostres fitxers com a conseqüència del seu accés al portal, així com per permetre una navegació personalitzada. L’esmentat fitxer es troba degudament inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades.

L’usuari accepta expressament el tractament i la inclusió de les dades recollides durant la navegació al portal, o proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com les derivades de la relació comercial, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l’apartat anterior. Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc del portal en què se sol•licitin les dades esmentades, l’usuari serà informat, mitjançant un hiperenllaç o bé la inclusió dels esments oportuns al mateix formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de les dades per al lliurament dels productes. S’adverteix des d’ara que, en la realització de comandes –cas en el qual Enciclopèdia Catalana informa des d’aquest moment l’usuari que es considerarà de caràcter obligatori la seva inclusió per a la formalització de la prestació dels serveis–, caldrà proporcionar les dades relatives a la identitat (nom, dos cognoms, DNI), domicili, telèfon, adreça electrònica i, en cas que sigui necessari, el número de targeta de crèdit, data de caducitat i CVV, per efectuar el pagament, ja que aquestes dades són necessàries per a la formalització i prestació dels diferents serveis oferts al portal.

L’usuari podrà exercir, respecte a les dades recollides, els drets reconeguts en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i especialment els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, sempre que sigui legalment pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans esmentats. Els drets referits en el paràgraf precedent es podran exercir mitjançant sol•licitud escrita i signada, enviada per correu postal a l’adreça següent: Enciclopèdia Catalana, SAU, c/ Josep Pla, 95 – 08019 Barcelona, o bé a través de la mateixa pàgina web.

Enciclopèdia Catalana es compromet, en la utilització de les dades incloses en els fitxers referits més amunt, a respectar-ne la confidencialitat i a fer-les servir d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a complir la seva obligació de guardar-les i a prendre totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades incloses en els fitxers anteriors no seran objecte de cessió a tercers.

Veracitat de les dades: La responsabilitat de l’usuari sobre la veracitat de les dades introduïdes és exclusiva, per la qual cosa, en el cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, Enciclopèdia Catalana es reserva el dret a prohibir-li l’accés al portal, sense perjudici de les accions legals que estimi oportunes en defensa dels seus interessos. Enciclopèdia Catalana tampoc no té l’obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que aquests proporcionen sobre ells mateixos o sobre altres usuaris. L’usuari és responsable d’informar Enciclopèdia Catalana de qualsevol variació que es produeixi en les dades que hagi proporcionat anteriorment i garanteix i és responsable exclusiu de la seva veracitat.

Confidencialitat

Enciclopèdia Catalana es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte a tota hora l’estat de la tecnologia.

Tractament de les dades obtingudes a través de la navegació

Aquesta web fa servir cookies. Si voleu impedir-ne la generació, caldrà que desactiveu aquesta acció des del vostre navegador.

Les cookies són un conjunt de dades que un servidor diposita al navegador de l’usuari i que pot sol•licitar posteriorment per reconèixer-lo al llarg d’una sèrie de visites. És a dir, es tracta d’un petit fitxer de text que queda emmagatzemat al disc dur de l’ordinador i que serveix per identificar l’usuari quan es connecta novament al lloc web. El seu objectiu és registrar la visita de l’usuari i guardar certa informació.

Quins tipus de cookies hi ha?

Prenent com a base la seva durada, les cookies es poden classificar en “cookies de sessió” i en “cookies permanents”. Les cookies de sessió s’esborren de l’equip de l’usuari quan aquest abandona el lloc web visitat o tanca el navegador. Normalment s’emmagatzemen en la memòria cau de l’equip. D’altra banda, les cookies permanents es guarden al disc dur de l’equip de l’usuari de forma permanent o prolongada, de manera que el lloc web que les ha llançat pot llegir-les cada vegada que l’usuari el visiti de nou. La data de caducitat d’aquest tipus de cookies és determinada pel lloc web que les llança.

Enciclopèdia Catalana informa l’usuari que el present lloc web utilitza cookies de registre per personalitzar l’experiència d’usuaris registrats, de manera que si tanca el navegador i en un altre moment o un altre dia torna a entrar al web, continuarà estant identificat, sense causar-li la molèstia d’haver de tornar a introduir la contrasenya i amb totes les preferències de visualització que hagi escollit al web. Aquesta possibilitat es pot eliminar si l’usuari fa clic a “Sortir”. En aquest cas, la cookie s’eliminarà i, la propera vegada que entri al web, l’usuari haurà d’iniciar la sessió per estar identificat.

A més, Enciclopèdia Catalana utilitza cookies d’analítica de Google Analytics. Serveixen per identificar de manera anònima el visitant i per comptabilitzar aproximadament el nombre de visitants i la seva tendència en el temps, així com per descobrir també de manera anònima quins continguts són més consumits, si és la primera vegada que es visita el web o bé si es tracta d’un usuari recurrent. Aquestes cookies únicament es fan servir amb propòsits estadístics per optimitzar l’experiència dels usuaris al lloc. Es pot trobar més informació sobre la política de privacitat d’aquestes eines d’analítica a Google Analytics.

L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la recepció de cookies i, si ho desitja, impedir-ne la instal•lació al seu equip. Així mateix, l’usuari pot revisar al seu navegador quines cookies té instal•lades i quin és el seu termini de caducitat, alhora que pot eliminar-les. Per ampliar aquesta informació, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador.

En el cas que l’usuari no permeti l’ús de cookies durant la seva navegació per aquest lloc web, Enciclopèdia Catalana no garanteix que la informació apareguda durant la navegació per aquest sigui exacta, completa o, fins i tot, que la navegació sigui tècnicament possible o viable.

Actualment, la majoria de navegadors permeten a l’usuari configurar si desitgen acceptar cookies i quines. Aquests ajustaments normalment es troben a les “Opcions” o “Preferències” del menú del navegador.

Aquestes són les instruccions per configurar les cookies als principals navegadors:
Firefox: Eines -> Opcions -> Privacitat -> Historial -> Configuració personalitzada. Per a més informació, podeu consultar el suport de Mozilla o l’Ajuda del navegador.

Chrome: Configuració -> Mostra opcions avançades -> Privacitat -> Configuració de contingut. Per a més informació, podeu consultar el suport de Google o l’Ajuda del navegador.

Internet Explorer: Eines -> Opcions d’Internet -> Privacitat -> Configuració. Per a més informació, podeu consultar el suport de Microsoft o l’Ajuda del navegador.

Safari: Preferències -> Seguretat. Per a més informació, podeu consultar el suport d’Apple o l’Ajuda del navegador.

Observacions de l’usuari i dels col·laboradors
El col·laborador garanteix que la informació, el material, els continguts o les observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats a Enciclopèdia Catalana a través del web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, els materials, els continguts o les observacions de caràcter no personal que l’usuari faciliti a Enciclopèdia Catalana, es consideraran no confidencials, i Enciclopèdia Catalana es reservarà el dret a usar-les de la manera que consideri més adequada.

 

Mesures de seguretat
De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 de l’GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
 
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l’GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Llegir més...