OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Matemàtiques

Mostrant 1 - 50 de 178

Cronologia dels Països Catalans i del món

Taula       Línia del temps       Calendari: Any | Mes
Dates Esdeveniment Època històrica Àrea geogràfica Àrea temàtica
2000 Any Mundial de les Matemàtiques

Any Mundial de les Matemàtiques

2000 Món Ciència i cultura
1995 Resolució de la conjectura de Fermat (A. Wiles)

Resolució de la conjectura de Fermat (A. Wiles)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1989 Mil milions de xifres decimals de π

Mil milions de xifres decimals de π

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1986 Resolució de la conjectura de Bieberbach (L. de Branges)

Resolució de la conjectura de Bieberbach (L. de Branges)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1985 Geometria algebraica artimètica (G. Faltings)

Geometria algebraica artimètica (G. Faltings)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1982 Àlgebra i geometria diferencial (A. Connes); equacions diferencials (S.T. Yan); topologia (W.P. Thurston)

Àlgebra i geometria diferencial (A. Connes); equacions diferencials (S.T. Yan); topologia (W.P. Thurston)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1980 Classificació dels grups finits simples (D. Gorenstein i M. Aschbacher)

Classificació dels grups finits simples (D. Gorenstein i M. Aschbacher)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1978 Resolució de les conjectures de Weil en cossos finits (P. R. Deligne); grups de Lie (G.A. Margulis); topologia (S. Novikov); K-teoria (D.G. Quillen); anàlisi complexa multidimensional (C.L. Fefferman)

Resolució de les conjectures de Weil en cossos finits (P. R. Deligne); grups de Lie (G.A. Margulis); topologia (S. Novikov); K-teoria (D.G. Quillen); anàlisi complexa multidimensional (C.L. Fefferman)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1977 Teoria de fractals (B. Mandelbrot)

Teoria de fractals (B. Mandelbrot)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1976 Demostració del teorema dels quatre colors (W. Haken - K. Appel)

Demostració del teorema dels quatre colors (W. Haken - K. Appel)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1974 Varietats algebraiques (D.B. Mumford)

Varietats algebraiques (D.B. Mumford)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1972 Teoria de catàstrofes (R. Thom)

Teoria de catàstrofes (R. Thom)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1970 Nous resultats del problema nou de Hilbert (A. Baker); varietats algebraiques (H. Hironaka); grups (J.G. Thompson)

Nous resultats del problema nou de Hilbert (A. Baker); varietats algebraiques (H. Hironaka); grups (J.G. Thompson)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1966 K-teoria, teorema d’índex d’operadors el·líptics (Atiyal-Singer); topologia diferencial (S. Snade); àlgebra homològica i algebraica. K-teoria (A. Grothendieck)

K-teoria, teorema d’índex d’operadors el·líptics (Atiyal-Singer); topologia diferencial (S. Snade); àlgebra homològica i algebraica. K-teoria (A. Grothendieck)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1965 Teoria de conjunts difusos (L. A. Zadeh)

Teoria de conjunts difusos (L. A. Zadeh)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1963 Relacions hipòtesi del continu i axioma de l’elecció (P.J. Cohen)

Relacions hipòtesi del continu i axioma de l’elecció (P.J. Cohen)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1962 Topologia diferencial (J.W. Milnor); operadors diferencials (L. Hörmander).

Topologia diferencial (J.W. Milnor); operadors diferencials (L. Hörmander).

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1955 Resolució del problema de Thue-Siegel (K.F. Rosch)

Resolució del problema de Thue-Siegel (K.F. Rosch)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1954 Varietats de Hodge (K. Kodaira); homotopia (J.P. Serre); cobordisme (R. Thom).

Varietats de Hodge (K. Kodaira); homotopia (J.P. Serre); cobordisme (R. Thom).

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1952 Resolució de la conjectura Erdös-Turán (K.F. Roth)

Resolució de la conjectura Erdös-Turán (K.F. Roth)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1950 Teoria de distribucions (L. Schwartz); teoria de nombres (P. Erdös-A. Selberg); geometria integral (L.A. Santaló)

Teoria de distribucions (L. Schwartz); teoria de nombres (P. Erdös-A. Selberg); geometria integral (L.A. Santaló)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1949 Mètode de Montecarlo (Ulam)

Mètode de Montecarlo (Ulam)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1944 Calculadora automàtica de seqüències controlades (Automatic Sequence Controlled Calculator, ASCC) (IBM)

Calculadora automàtica de seqüències controlades (Automatic Sequence Controlled Calculator, ASCC) (IBM)

El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
1939 Inici de treballs del grup Nicolas Bourbaki

Inici de treballs del grup Nicolas Bourbaki

El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
1936 Problemes de Plateau (J. Douglas)

Problemes de Plateau (J. Douglas)

El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
1934 Teorema de Gelfond

Teorema de Gelfond

El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
1933 Teoria de la probabilitat (Kolmogorov)

Teoria de la probabilitat (Kolmogorov)

El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
1931 Teorema de Gödel

Teorema de Gödel

El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
1924 Congrés Internacional de Matemàtics a Toronto, origen de la medalla Fields (J. C. Fields)

Congrés Internacional de Matemàtics a Toronto, origen de la medalla Fields (J. C. Fields)

El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
1923 Espais normats (Banach)

Espais normats (Banach)

El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
1919 Definició de dimensió (Haussdorff)

Definició de dimensió (Haussdorff)

El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
1917 Teoria analítica de nombres (Hardy i Ramanujan)

Teoria analítica de nombres (Hardy i Ramanujan)

El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
1916 Teoria general de la relativitat (Einstein)

Teoria general de la relativitat (Einstein)

El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
1907 Intuïcionisme (Brouwer)

Intuïcionisme (Brouwer)

El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
1906 Espais abstractes, anàlisi funcional (Fréchet)

Espais abstractes, anàlisi funcional (Fréchet)

El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
1903 Integració (Lebesgue)

Integració (Lebesgue)

El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
1900 Principia mathematica, logicisme (Russell i Whitehead)

Principia mathematica, logicisme (Russell i Whitehead)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1899 23 problemes, formalisme (Hilbert)

23 problemes, formalisme (Hilbert)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1896 Teorema de nombres primers (Hadamard, de la Vallée Poussin)

Teorema de nombres primers (Hadamard, de la Vallée Poussin)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1895 Analysis situs (Poincaré)

Analysis situs (Poincaré)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1890 Aritmetització de la matemàtica (Weierstrass)

Aritmetització de la matemàtica (Weierstrass)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1889 Axiomes dels nombres naturals (Peano)

Axiomes dels nombres naturals (Peano)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1882 Transcendència de π, demostració de la impossibilitat de la quadratura del cercle (Lindemann)

Transcendència de π, demostració de la impossibilitat de la quadratura del cercle (Lindemann)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1881 Anàlisi de vectors (Gibss)

Anàlisi de vectors (Gibss)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1877 Àlgebra, teoria d’invariants (Sylvester)

Àlgebra, teoria d’invariants (Sylvester)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1874 Teoria de conjunts, nombres irracionals, nombres transcendents, nombres transfinits (Georg Cantor)

Teoria de conjunts, nombres irracionals, nombres transcendents, nombres transfinits (Georg Cantor)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1873 e transcendent (Hermite); geometria del triangle (Brocard); 707 decimals de π (Shanks)

e transcendent (Hermite); geometria del triangle (Brocard); 707 decimals de π (Shanks)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1872 Nombres irracionals (Dedekind); geometria (Klein)

Nombres irracionals (Dedekind); geometria (Klein)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1857 Matrius, àlgebra, geometria (Cayley)

Matrius, àlgebra, geometria (Cayley)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1855 Màquines calculadores (Zacharias Dase)

Màquines calculadores (Zacharias Dase)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
Llegir més...