OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Cronologia dels Països Catalans i del món

Taula       Línia del temps       Calendari: Any | Mes
Mostrant 1 - 178 de 178
Imatge Dates Esdeveniment Època històrica Àrea geogràfica Àrea temàtica
2000 Any Mundial de les Matemàtiques

Any Mundial de les Matemàtiques

 • Matemàtiques
  2000 Món Ciència i cultura
  1995 Resolució de la conjectura de Fermat (A. Wiles)

  Resolució de la conjectura de Fermat (A. Wiles)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1989 Mil milions de xifres decimals de π

  Mil milions de xifres decimals de π

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1986 Resolució de la conjectura de Bieberbach (L. de Branges)

  Resolució de la conjectura de Bieberbach (L. de Branges)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1985 Geometria algebraica artimètica (G. Faltings)

  Geometria algebraica artimètica (G. Faltings)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1982 Àlgebra i geometria diferencial (A. Connes); equacions diferencials (S.T. Yan); topologia (W.P. Thurston)

  Àlgebra i geometria diferencial (A. Connes); equacions diferencials (S.T. Yan); topologia (W.P. Thurston)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1980 Classificació dels grups finits simples (D. Gorenstein i M. Aschbacher)

  Classificació dels grups finits simples (D. Gorenstein i M. Aschbacher)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1978 Resolució de les conjectures de Weil en cossos finits (P. R. Deligne); grups de Lie (G.A. Margulis); topologia (S. Novikov); K-teoria (D.G. Quillen); anàlisi complexa multidimensional (C.L. Fefferman)

  Resolució de les conjectures de Weil en cossos finits (P. R. Deligne); grups de Lie (G.A. Margulis); topologia (S. Novikov); K-teoria (D.G. Quillen); anàlisi complexa multidimensional (C.L. Fefferman)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1977 Teoria de fractals (B. Mandelbrot)

  Teoria de fractals (B. Mandelbrot)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1976 Demostració del teorema dels quatre colors (W. Haken - K. Appel)

  Demostració del teorema dels quatre colors (W. Haken - K. Appel)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1974 Varietats algebraiques (D.B. Mumford)

  Varietats algebraiques (D.B. Mumford)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1972 Teoria de catàstrofes (R. Thom)

  Teoria de catàstrofes (R. Thom)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1970 Nous resultats del problema nou de Hilbert (A. Baker); varietats algebraiques (H. Hironaka); grups (J.G. Thompson)

  Nous resultats del problema nou de Hilbert (A. Baker); varietats algebraiques (H. Hironaka); grups (J.G. Thompson)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1966 K-teoria, teorema d’índex d’operadors el·líptics (Atiyal-Singer); topologia diferencial (S. Snade); àlgebra homològica i algebraica. K-teoria (A. Grothendieck)

  K-teoria, teorema d’índex d’operadors el·líptics (Atiyal-Singer); topologia diferencial (S. Snade); àlgebra homològica i algebraica. K-teoria (A. Grothendieck)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1965 Teoria de conjunts difusos (L. A. Zadeh)

  Teoria de conjunts difusos (L. A. Zadeh)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1963 Relacions hipòtesi del continu i axioma de l’elecció (P.J. Cohen)

  Relacions hipòtesi del continu i axioma de l’elecció (P.J. Cohen)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1962 Topologia diferencial (J.W. Milnor); operadors diferencials (L. Hörmander).

  Topologia diferencial (J.W. Milnor); operadors diferencials (L. Hörmander).

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1955 Resolució del problema de Thue-Siegel (K.F. Rosch)

  Resolució del problema de Thue-Siegel (K.F. Rosch)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1954 Varietats de Hodge (K. Kodaira); homotopia (J.P. Serre); cobordisme (R. Thom).

  Varietats de Hodge (K. Kodaira); homotopia (J.P. Serre); cobordisme (R. Thom).

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1952 Resolució de la conjectura Erdös-Turán (K.F. Roth)

  Resolució de la conjectura Erdös-Turán (K.F. Roth)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1950 Teoria de distribucions (L. Schwartz); teoria de nombres (P. Erdös-A. Selberg); geometria integral (L.A. Santaló)

  Teoria de distribucions (L. Schwartz); teoria de nombres (P. Erdös-A. Selberg); geometria integral (L.A. Santaló)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1949 Mètode de Montecarlo (Ulam)

  Mètode de Montecarlo (Ulam)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1944 Calculadora automàtica de seqüències controlades (Automatic Sequence Controlled Calculator, ASCC) (IBM)

  Calculadora automàtica de seqüències controlades (Automatic Sequence Controlled Calculator, ASCC) (IBM)

 • Matemàtiques
  El món del 1940 al 1999 Món Ciència i cultura
  1939 Inici de treballs del grup Nicolas Bourbaki

  Inici de treballs del grup Nicolas Bourbaki

 • Matemàtiques
  El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
  1936 Problemes de Plateau (J. Douglas)

  Problemes de Plateau (J. Douglas)

 • Matemàtiques
  El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
  1934 Teorema de Gelfond

  Teorema de Gelfond

 • Matemàtiques
  El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
  1933 Teoria de la probabilitat (Kolmogorov)

  Teoria de la probabilitat (Kolmogorov)

 • Matemàtiques
  El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
  1931 Teorema de Gödel

  Teorema de Gödel

 • Matemàtiques
  El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
  1924 Congrés Internacional de Matemàtics a Toronto, origen de la medalla Fields (J. C. Fields)

  Congrés Internacional de Matemàtics a Toronto, origen de la medalla Fields (J. C. Fields)

 • Matemàtiques
  El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
  1923 Espais normats (Banach)

  Espais normats (Banach)

 • Matemàtiques
  El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
  1919 Definició de dimensió (Haussdorff)

  Definició de dimensió (Haussdorff)

 • Matemàtiques
  El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
  1917 Teoria analítica de nombres (Hardy i Ramanujan)

  Teoria analítica de nombres (Hardy i Ramanujan)

 • Matemàtiques
  El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
  1916 Teoria general de la relativitat (Einstein)

  Teoria general de la relativitat (Einstein)

 • Matemàtiques
  El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
  1907 Intuïcionisme (Brouwer)

  Intuïcionisme (Brouwer)

 • Matemàtiques
  El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
  1906 Espais abstractes, anàlisi funcional (Fréchet)

  Espais abstractes, anàlisi funcional (Fréchet)

 • Matemàtiques
  El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
  1903 Integració (Lebesgue)

  Integració (Lebesgue)

 • Matemàtiques
  El segon món contemporani (del 1901 al 1939) Món Ciència i cultura
  1900 Principia mathematica, logicisme (Russell i Whitehead)

  Principia mathematica, logicisme (Russell i Whitehead)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1899 23 problemes, formalisme (Hilbert)

  23 problemes, formalisme (Hilbert)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1896 Teorema de nombres primers (Hadamard, de la Vallée Poussin)

  Teorema de nombres primers (Hadamard, de la Vallée Poussin)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1895 Analysis situs (Poincaré)

  Analysis situs (Poincaré)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1890 Aritmetització de la matemàtica (Weierstrass)

  Aritmetització de la matemàtica (Weierstrass)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1889 Axiomes dels nombres naturals (Peano)

  Axiomes dels nombres naturals (Peano)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1882 Transcendència de π, demostració de la impossibilitat de la quadratura del cercle (Lindemann)

  Transcendència de π, demostració de la impossibilitat de la quadratura del cercle (Lindemann)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1881 Anàlisi de vectors (Gibss)

  Anàlisi de vectors (Gibss)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1877 Àlgebra, teoria d’invariants (Sylvester)

  Àlgebra, teoria d’invariants (Sylvester)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1874 Teoria de conjunts, nombres irracionals, nombres transcendents, nombres transfinits (Georg Cantor)

  Teoria de conjunts, nombres irracionals, nombres transcendents, nombres transfinits (Georg Cantor)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1873 e transcendent (Hermite); geometria del triangle (Brocard); 707 decimals de π (Shanks)

  e transcendent (Hermite); geometria del triangle (Brocard); 707 decimals de π (Shanks)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1872 Nombres irracionals (Dedekind); geometria (Klein)

  Nombres irracionals (Dedekind); geometria (Klein)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1857 Matrius, àlgebra, geometria (Cayley)

  Matrius, àlgebra, geometria (Cayley)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1855 Màquines calculadores (Zacharias Dase)

  Màquines calculadores (Zacharias Dase)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1854 Anàlisi, geometria no euclidiana, geometria de Riemann, grans problemes (Riemann); lògica (Boole)

  Anàlisi, geometria no euclidiana, geometria de Riemann, grans problemes (Riemann); lògica (Boole)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1852 Geometria (Chasles)

  Geometria (Chasles)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1850 La regla de càlcul moderna (Mannheim)

  La regla de càlcul moderna (Mannheim)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1849 Teoria de nombres, sèries (Dirichlet)

  Teoria de nombres, sèries (Dirichlet)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1847 Geometria projectiva (Staudt)

  Geometria projectiva (Staudt)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1844 Càlcul d’extensions (Grassmann)

  Càlcul d’extensions (Grassmann)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1843 Quaternions (hamilton)

  Quaternions (hamilton)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1837 Trisecció d’un angle i demostració dela impossiblitat de la duplicació del cub

  Trisecció d’un angle i demostració dela impossiblitat de la duplicació del cub

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1834 Geometria sintètica (Steiner)

  Geometria sintètica (Steiner)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1832 Geometria no euclidiana (Bolyai); grups, teoria d’equacions (Galois)

  Geometria no euclidiana (Bolyai); grups, teoria d’equacions (Galois)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1830 Física matemàtica, probabilitat (Poisson); àlgebra (Peacock); sèries (Bolzanno); màquines de computació (Babbage); funcions el·líptiques, determinants (Jacobi)

  Física matemàtica, probabilitat (Poisson); àlgebra (Peacock); sèries (Bolzanno); màquines de computació (Babbage); funcions el·líptiques, determinants (Jacobi)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1829 Geometria no euclidiana (Lobačevskij); geometria analítica (Plücker)

  Geometria no euclidiana (Lobačevskij); geometria analítica (Plücker)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1828 Física matemàtica (Green)

  Física matemàtica (Green)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1827 Anàlisi (Cauchy); àlgebra, anàlisi (Abel)

  Anàlisi (Cauchy); àlgebra, anàlisi (Abel)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1826 Principi de dualitat (Poncelet, Plücker, Gergonne); funcions el·líptiques (Abel, Gauss, Jacobi).

  Principi de dualitat (Poncelet, Plücker, Gergonne); funcions el·líptiques (Abel, Gauss, Jacobi).

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1822 Teoria de la calor, sèries de Fourier (Fourier); geometria projectiva, construccions; teorema de Feuerbach (Poncelet)

  Teoria de la calor, sèries de Fourier (Fourier); geometria projectiva, construccions; teorema de Feuerbach (Poncelet)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1820 Geometria (Poinsot)

  Geometria (Poinsot)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1806 Representació geomètrica de nombres complexos (Argand)

  Representació geomètrica de nombres complexos (Argand)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1805 Mecànica celeste, probabilitat, equacions diferencials (Laplace); teoria de nombres, funcions el·líptiques, mètode de quadrats menors, integrals (Legendre)

  Mecànica celeste, probabilitat, equacions diferencials (Laplace); teoria de nombres, funcions el·líptiques, mètode de quadrats menors, integrals (Legendre)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1803 Geometria moderna (Carnot)

  Geometria moderna (Carnot)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1800 Construcció de polígons, teoria de nombres, geometria diferencial, geometria no euclidiana, teorema fonamental d’àlgebra, astronomia, geodèsia, grans problemes (Gauss)

  Construcció de polígons, teoria de nombres, geometria diferencial, geometria no euclidiana, teorema fonamental d’àlgebra, astronomia, geodèsia, grans problemes (Gauss)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1797 Geometria del compàs (Mascheroni); nombres complexos (Wessel)

  Geometria del compàs (Mascheroni); nombres complexos (Wessel)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1794 Geometria descriptiva, geometria diferencial de superfícies (Monge)

  Geometria descriptiva, geometria diferencial de superfícies (Monge)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1790 Superfícies (Meusnier)

  Superfícies (Meusnier)

 • Matemàtiques
  El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
  1780 Càlcul de variacions, equacions diferencials, mecànica, equacions, nombres (Lagrange)

  Càlcul de variacions, equacions diferencials, mecànica, equacions, nombres (Lagrange)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1777 Càlcul de π per probabilitat (comte de Buffon)

  Càlcul de π per probabilitat (comte de Buffon)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1770 Geometria no euclidiana, funcions hiperbòliques, projeccions, irracionalitat de π, (Lambert); sistemes (Cramer).

  Geometria no euclidiana, funcions hiperbòliques, projeccions, irracionalitat de π, (Lambert); sistemes (Cramer).

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1750 Notació, eiπ = –1, línia d’Euler, equació quàrtica, grafs, funció ϕ, funcions beta i gamma, matemàtica aplicada, grans problemes (Euler)

  Notació, e = –1, línia d’Euler, equació quàrtica, grafs, funció ϕ, funcions beta i gamma, matemàtica aplicada, grans problemes (Euler)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1740 Corbes planes, física (Maclaurin)

  Corbes planes, física (Maclaurin)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1733 Inici de geometria no euclidiana (Saccheri)

  Inici de geometria no euclidiana (Saccheri)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1731 Geometria analítica de sòlids (Alexis Clairaut)

  Geometria analítica de sòlids (Alexis Clairaut)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1720 Matemàtica actuarial, probabilitat, nombres complexos, fórmula de Stirling (De Moivre)

  Matemàtica actuarial, probabilitat, nombres complexos, fórmula de Stirling (De Moivre)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1715 Desenvolupament en sèrie, geometria (Taylor)

  Desenvolupament en sèrie, geometria (Taylor)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1706 Cent decimals de π (J. Maclim)

  Cent decimals de π (J. Maclim)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1700 Càlcul aplicat (Johan –i John, Jean– Bernoulli); geometria (Giovanni Ceva); òptica, geometria (David Gregory)

  Càlcul aplicat (Johan –i John, Jean– Bernoulli); geometria (Giovanni Ceva); òptica, geometria (David Gregory)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1690 Càlcul aplicat, formes indeterminades (L’Hôpital); astronomia, taules de mortalitat i assegurança de vida (Halley); corbes isòcrones, clotoide, espiral logarítmica, probabilitat (Jakob –i James, Jacques– Bernoulli); corbes, quadrats màgics, ...

  Càlcul aplicat, formes indeterminades (L’Hôpital); astronomia, taules de mortalitat i assegurança de vida (Halley); corbes isòcrones, clotoide, espiral logarítmica, probabilitat (Jakob –i James, Jacques– Bernoulli); corbes, quadrats màgics, mapes (de la Hire); òptica, corbes, teoria d’equacions (Tschirnhausen)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1682 Càlcul, determinants, teorema multinomial, lògica simbòlica, notació, màquines de computar (Leibniz)

  Càlcul, determinants, teorema multinomial, lògica simbòlica, notació, màquines de computar (Leibniz)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1680 Fluxions, dinàmica, hidrostàtica, hidrodinàmica, gravitació, corbes cúbiques, sèries, solució numèrica d’equacions, grans problemes (Newton); teoria d’equacions (Johann Huddle); física, rellotges (Robert Hooke); determinants, càlcul (Seki Köwa)

  Fluxions, dinàmica, hidrostàtica, hidrodinàmica, gravitació, corbes cúbiques, sèries, solució numèrica d’equacions, grans problemes (Newton); teoria d’equacions (Johann Huddle); física, rellotges (Robert Hooke); determinants, càlcul (Seki Köwa)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1672 Construccions geomètriques amb eines limitades (Mohr)

  Construccions geomètriques amb eines limitades (Mohr)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1671 Astronomia, corbes cassinianes (Cassini)

  Astronomia, corbes cassinianes (Cassini)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1670 Tangents, teorema fonamental del càlcul (Barrow); òptica, teorema del binomi, sèries, astronomia (James Gregory); quadratura del cercle, probabilitat, evolutes, rellotges de pèndol, òptica (Huygens); arquitectura, astronomia, física, ...

  Tangents, teorema fonamental del càlcul (Barrow); òptica, teorema del binomi, sèries, astronomia (James Gregory); quadratura del cercle, probabilitat, evolutes, rellotges de pèndol, òptica (Huygens); arquitectura, astronomia, física, longitud d’arc de cicloide (Christopher Wren)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1660 Espirals, punts d’inflexió (Sluze); geometria (Viviani); rectificació de paràbola i cicloide, sèries infinites, fraccions continuades (Brouncker)

  Espirals, punts d’inflexió (Sluze); geometria (Viviani); rectificació de paràbola i cicloide, sèries infinites, fraccions continuades (Brouncker)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1650 Còniques, cicloide, probabilitat, triangle de Pascal, màquines de computar (Blaise Pascal); àlgebra, nombres imaginaris, longitud d’arc, exponents, símbol infinit, integració (John Wallis); duplicació i quadratures (Grégoire de SaintVincent)...

  Còniques, cicloide, probabilitat, triangle de Pascal, màquines de computar (Blaise Pascal); àlgebra, nombres imaginaris, longitud d’arc, exponents, símbol infinit, integració (John Wallis); duplicació i quadratures (Grégoire de SaintVincent); trigonometria, astronomia, projeccions, sèries de logaritmes (Mercator).

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1640 Geometria projectiva (Desargues); geometria cartesiana (de Beaune); física, geometria (Torricelli); geometria, tangents, indivisibles (Roberval).

  Geometria projectiva (Desargues); geometria cartesiana (de Beaune); física, geometria (Torricelli); geometria, tangents, indivisibles (Roberval).

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1637 Geometria analítica, C+V=A+2, foli, oval, regla dels signes (Descartes)

  Geometria analítica, C+V=A+2, foli, oval, regla dels signes (Descartes)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1635 Teoria de nombres, màxims i mínims, probabilitat, geometria analítica (Fermat); mètode dels indivisibles (Cavalieri)

  Teoria de nombres, màxims i mínims, probabilitat, geometria analítica (Fermat); mètode dels indivisibles (Cavalieri)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1630 Teoria de nombres, nombres de Mersenne (Mersenne); àlgebra, simbolisme, regle de càlcul, taula de logaritmes naturals (Oughtred); òptica, geometria (Mydorge); àlgebra, geometria esfèrica (Albert Girard)

  Teoria de nombres, nombres de Mersenne (Mersenne); àlgebra, simbolisme, regle de càlcul, taula de logaritmes naturals (Oughtred); òptica, geometria (Mydorge); àlgebra, geometria esfèrica (Albert Girard)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1620 Escala logarítmica, nomografia (Gunter); teoremes de centroides (Paul Guldin); geometria, trigonometria, π, loxodròmies (Snell).

  Escala logarítmica, nomografia (Gunter); teoremes de centroides (Paul Guldin); geometria, trigonometria, π, loxodròmies (Snell).

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1615 Logaritmes comuns, taules (Henry Briggs)

  Logaritmes comuns, taules (Henry Briggs)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1614 Logaritmes, mecanismes computacionals (Napier)

  Logaritmes, mecanismes computacionals (Napier)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1612 Recreació matemàtica (Bachet de Méziriac)

  Recreació matemàtica (Bachet de Méziriac)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1610 Lleis del moviment planetari, volums, poliedres estelats, principi de continuïtat (Kepler); computació de π (Ludolf van Ceulen).

  Lleis del moviment planetari, volums, poliedres estelats, principi de continuïtat (Kepler); computació de π (Ludolf van Ceulen).

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1600 Logaritmes (Jobst Bürgi), caiguda de cossos, pèndols, projectils, astronomia, telescopis, cicloide (Galileu)

  Logaritmes (Jobst Bürgi), caiguda de cossos, pèndols, projectils, astronomia, telescopis, cicloide (Galileu)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1590 Fraccions contínues (Cataldi); fraccions decimals, taula d’interès compost, estàtica, hidrostàtica (Stevin)

  Fraccions contínues (Cataldi); fraccions decimals, taula d’interès compost, estàtica, hidrostàtica (Stevin)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1580 Àlgebra, geometria, trigonometria, notació, solució numèrica d’equacions, teoria d’equacions, producte infinit convergent a 2/π (Viète)

  Àlgebra, geometria, trigonometria, notació, solució numèrica d’equacions, teoria d’equacions, producte infinit convergent a 2/π (Viète)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1572 Àlgebra, cas irreductible d’equacions cúbiques (Bombelli)

  Àlgebra, cas irreductible d’equacions cúbiques (Bombelli)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1557 Aritmètica, àlgebra, geometria, signe = (Robert Recorde)

  Aritmètica, àlgebra, geometria, signe = (Robert Recorde)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1545 Equació quàrtica (Ferrari); equació cúbica, aritmètica, problemes d’artilleria (Tartaglia); àlgebra (Cardano)

  Equació quàrtica (Ferrari); equació cúbica, aritmètica, problemes d’artilleria (Tartaglia); àlgebra (Cardano)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1530 Equació cúbica (Da Coi), trigonometria, teoria planetària (Copèrnic)

  Equació cúbica (Da Coi), trigonometria, teoria planetària (Copèrnic)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1525 Àlgebra, decimals (Rudolf); àlgebra, nombres (Stifel)

  Àlgebra, decimals (Rudolf); àlgebra, nombres (Stifel)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1518 Aritmètica (Adam Riese)

  Aritmètica (Adam Riese)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1514 Aritmètica (Jakob Köbel)

  Aritmètica (Jakob Köbel)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1510 Corbes, perspectiva, trisecció aproximada, desenvolupaments de poliedres regulars (A. Dürer)

  Corbes, perspectiva, trisecció aproximada, desenvolupaments de poliedres regulars (A. Dürer)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1506 Equació cúbica (Scipione dal Ferro, Antonio Maria Fior)

  Equació cúbica (Scipione dal Ferro, Antonio Maria Fior)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1500 Òptica, geometria (Leonardo da Vinci)

  Òptica, geometria (Leonardo da Vinci)

 • Matemàtiques
  El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
  1494 Aritmètica, àlgebra (Pacioli)

  Aritmètica, àlgebra (Pacioli)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  1489 Signes + i –, aritmètica, àlgebra (Widman)

  Signes + i –, aritmètica, àlgebra (Widman)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  1484 Aritmètica, àlgebra (Chuquet, Borghi)

  Aritmètica, àlgebra (Chuquet, Borghi)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  1482 Primera edició impresa dels Elements d’Euclides

  Primera edició impresa dels Elements d’Euclides

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  1478 Primera aritmètica impresa a Itàlia

  Primera aritmètica impresa a Itàlia

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  1470 Trigonometria (J. Müller-Regiomontanus)

  Trigonometria (J. Müller-Regiomontanus)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  1460 Taula del sinus, astronomia, aritmètica (G. von Peurbach)

  Taula del sinus, astronomia, aritmètica (G. von Peurbach)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  1450 Reforma del calendari, geometria (Nicolau de Cusa)

  Reforma del calendari, geometria (Nicolau de Cusa)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  1360 Coordenades, exponents fraccionaris (Oresme)

  Coordenades, exponents fraccionaris (Oresme)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  1325 Polígons estelats, geometria, aritmètica (Thomas Bradwardine)

  Polígons estelats, geometria, aritmètica (Thomas Bradwardine)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  1260 Fraccions decimals, triangles aritmètics (Yang Hui)

  Fraccions decimals, triangles aritmètics (Yang Hui)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  1250 Numerals indis, esfera, trigonometria, geometria, incògnita, símbol del zero, enters negatius (Sacrobosco, Roger Bacon, Qin Jushao, Li Ye)

  Numerals indis, esfera, trigonometria, geometria, incògnita, símbol del zero, enters negatius (Sacrobosco, Roger Bacon, Qin Jushao, Li Ye)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  1225 Àlgebra (Jordanus Nemorarius)

  Àlgebra (Jordanus Nemorarius)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  1202 Àlgebra, àbacs, geometria, nombres de Fibonacci (Fibonacci)

  Àlgebra, àbacs, geometria, nombres de Fibonacci (Fibonacci)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  1150 Àlgebra, equacions (Bhāskara)

  Àlgebra, equacions (Bhāskara)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  1020 Àlgebra (al-Karaǧī)

  Àlgebra (al-Karaǧī)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  1000 Aritmètica, nombres i àlgebra (Gerbert-papa Silvestre III)

  Aritmètica, nombres i àlgebra (Gerbert-papa Silvestre III)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  980 Taules trigonomètriques, compàs rígid (Abū’l-Wafā)

  Taules trigonomètriques, compàs rígid (Abū’l-Wafā)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  900 Àlgebra (Abū Kāmil)

  Àlgebra (Abū Kāmil)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  820 Algorismes, àlgebra; nombres (al-Hwārizmī)

  Algorismes, àlgebra; nombres (al-Hwārizmī)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  628 Àlgebra, quadrilàters (Brahmagupta)

  Àlgebra, quadrilàters (Brahmagupta)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  625 Equació cúbica (Wang Xiaotong)

  Equació cúbica (Wang Xiaotong)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  510 Geometria i aritmètica en escoles monàstiques (Boeci)

  Geometria i aritmètica en escoles monàstiques (Boeci)

 • Matemàtiques
  L’edat mitjana (del 500 al 1499) Món Ciència i cultura
  480 π val 355/313 (Zi Chongji)

  π val 355/313 (Zi Chongji)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  410 Primera obra matemàtica escrita per una matemàtica (Hipàsia d’Alexandria)

  Primera obra matemàtica escrita per una matemàtica (Hipàsia d’Alexandria)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  390 Difusió dels Elements d’Euclides (Teó d’Alexandria)

  Difusió dels Elements d’Euclides (Teó d’Alexandria)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  300 Isoperimetria, raó doble, centroides, geometria (Pappus)

  Isoperimetria, raó doble, centroides, geometria (Pappus)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  265 π val 142/45, ?10, 157/50, astronomia (Lin Hui, Wang Fan)

  π val 142/45, ?10, 157/50, astronomia (Lin Hui, Wang Fan)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  250 Nombres, principis algèbrics (Diofant)

  Nombres, principis algèbrics (Diofant)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  150 Trigonometria, geodèsia, astronomia, π val 377/120 (Claudi Ptolemeu)

  Trigonometria, geodèsia, astronomia, π val 377/120 (Claudi Ptolemeu)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  75 Màquines, mesures planes i espacials (Heró)

  Màquines, mesures planes i espacials (Heró)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  100 Nombres, trigonometria esfèrica, geometria, astronomia (Nicòmac, Menelau, Plutarc)

  Nombres, trigonometria esfèrica, geometria, astronomia (Nicòmac, Menelau, Plutarc)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  140 aC Trigonometria, astronomia (Hiparc)

  Trigonometria, astronomia (Hiparc)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  180 aC Duplicació del cub amb cissoide (Diocles)

  Duplicació del cub amb cissoide (Diocles)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  225 aC Còniques, llocs geomètrics, tangències, propietats mètriques, cercle i esfera, π val 211875/67441, espirals, sèries, mecànica, hidrostàtica (Arquimedes, Apol·loni).

  Còniques, llocs geomètrics, tangències, propietats mètriques, cercle i esfera, π val 211875/67441, espirals, sèries, mecànica, hidrostàtica (Arquimedes, Apol·loni).

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  230 aC Nombres primers, mida de la Terra, garbell (Eratòstenes)

  Nombres primers, mida de la Terra, garbell (Eratòstenes)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  240 aC Trisecció de l’angle amb concoide (Nicomedes)

  Trisecció de l’angle amb concoide (Nicomedes)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  300 aC Geometria, nombres perfectes, òptica (Euclides)

  Geometria, nombres perfectes, òptica (Euclides)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  340 aC Lògica clàssica (Aristòtil)

  Lògica clàssica (Aristòtil)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  350 aC Còniques, quadratures, equacions (Menecme, Dinostrat)

  Còniques, quadratures, equacions (Menecme, Dinostrat)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  370 aC Mètode d’exhaustió, astronomia, irracionals (Èudox)

  Mètode d’exhaustió, astronomia, irracionals (Èudox)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  375 aC Poliedres regulars, irracionals (Teetet)

  Poliedres regulars, irracionals (Teetet)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  380 aC Geometria i lògica (Plató)

  Geometria i lògica (Plató)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  400 aC Aplicacions a la mecànica (Arquites)

  Aplicacions a la mecànica (Arquites)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  425 aC Trisecció amb quadratrius, irracionals (Hípies d’Elis, Teodor de Cirene)

  Trisecció amb quadratrius, irracionals (Hípies d’Elis, Teodor de Cirene)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  440 aC Lúnules, geometria, duplicació (Anaxàgores, Hipòcrates)

  Lúnules, geometria, duplicació (Anaxàgores, Hipòcrates)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  450 aC Paradoxa d’Aquil·les i la tortuga (Zenó)

  Paradoxa d’Aquil·les i la tortuga (Zenó)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  460 aC Esfericitat de la Terra (Parmènides)

  Esfericitat de la Terra (Parmènides)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  500 aC Numerals xinesos, documents hindús

  Numerals xinesos, documents hindús

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  540 aC Geometria, aritmètica i música (Pitàgores)

  Geometria, aritmètica i música (Pitàgores)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  600 aC Geometria amb demostracions (Tales)

  Geometria amb demostracions (Tales)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  600 aC Aproximació bíblica de π per 3

  Aproximació bíblica de π per 3

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  1105 aC Primer treball matemàtic xinès

  Primer treball matemàtic xinès

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  1350 aC Tauletes matemàtiques a Nippur, papir egipci amb problemes

  Tauletes matemàtiques a Nippur, papir egipci amb problemes

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  1600 aC Tauletes matemàtiques babilòniques

  Tauletes matemàtiques babilòniques

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  1650 aC Papir egipci d’Ahmes (dit "Rhind") amb 85 problemes numèrics

  Papir egipci d’Ahmes (dit Rhind) amb 85 problemes numèrics

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  1850 aC Papir egipci (dit "de Moscou") amb 25 problemes numèrics

  Papir egipci (dit de Moscou) amb 25 problemes numèrics

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  2000 aC π s’aproxima per 25/8 (babilonis), (16/9)² (egipcis), 3 (xinesos)

  π s’aproxima per 25/8 (babilonis), (16/9)2 (egipcis), 3 (xinesos)

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  2200 aC Tauletes matemàtiques a Nippur, primer quadrat màgic

  Tauletes matemàtiques a Nippur, primer quadrat màgic

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  2400 aC Tauletes matemàtiques babilòniques a Ur

  Tauletes matemàtiques babilòniques a Ur

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  2900 aC Construcció de la gran piràmide de Gizeh

  Construcció de la gran piràmide de Gizeh

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  4200 aC Primers calendaris egipcis

  Primers calendaris egipcis

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  4700 aC Primers calendaris babilònics

  Primers calendaris babilònics

 • Matemàtiques
  Els temps prehistòrics i antics (fins el s. V) Món Ciència i cultura
  Llegir més...