TEMES

10.000 aforaments!

Més de 30 anys mesurant el cabal dels rius de les conques internes de Catalunya

Permeteu-me que m'estreni al blog de Divulcat fent referència a una efemèride que s'ha produït aquesta mateixa setmana a l'Agència Catalana de l'Aigua, i és que l'equip d'Hidrologia ha superat la xifra dels 10.000 aforaments fets als rius de Catalunya.

quim_aforant.jpg

Per entendre la importància que té aquesta dada, cal explicar que un aforament és la mesura directa de l'amplada i la fondària d'un riu en un punt determinat de la llera i, sobretot, la mesura de la velocitat de l'aigua en aquest mateix punt. Amb aquestes dades calculem el cabal d'aigua que hi circula, i aquesta dada la fem servir per a diverses finalitats.

En la majoria de casos, l'aforament serveix per saber quanta aigua circula per un riu en un moment determinat, que de retruc, també serveix per contrastar que les dades que es mesuren automàticament en una estació d'aforament funcionin correctament. Hi ha casos en què cal l'aforament per saber quanta aigua es deriva del riu per un canal de regadiu o per un canal hidroelèctric, o també per conèixer quanta aigua aflora d'un aqüífer i se'n va cap al riu. A part d'això, totes o gairebé totes les dades aforades de cabal serveixen per construir una relació entre el nivell del riu en un punt determinat i el cabal que hi circula en aquell moment. D'aquesta manera, podem aplicar l'esmentada relació sobre una sèrie continuada de nivells per obtenir una sèrie continuada de cabals en un punt del riu, que acostuma a ser en una estació d'aforament, de la qual en parlarem en posts futurs.

Aquestes sèries de cabals són les que, en definitiva, ens han de permetre estudiar la fluctuació de l'aigua dels rius al llarg del temps; establir els règims fluvials i comparar-ne l'evolució anual; estudiar la magnitud de les riuades; la intensitat de les sequeres; la relació entre la pluja caiguda i l'aigua que circula pel riu; i els efectes sobre els ecosistemes aquàtics, juntament amb l'evolució dels paràmetres físicoquímics de l'aigua. 

I quin dia millor que el Dia Mundial de l'Aigua per parlar sobre el cabal dels rius i les persones que es dediquen a mesurar-lo: els aforadors. Gràcies a ells disposem de tota aquesta informació. Ens caldran 10.000 aforaments més per seguir estudiant els rius i disposar sempre de dades contrastades i fiables i veure d'una manera empírica com canvien els nostres rius, ja sigui com a conseqüència del canvi climàtic o bé també dels canvis sobre la cobertura del sòl o per totes dues causes; però això ja forma part d'un altre post. 

Contacta amb Divulcat