TEMES

Llicenciat en Física (2010), màster en Física (2012) i doctor en Física (2014) per la Universitat de les Illes Balears. Estada postodoctoral a l’International Pacific Research Center de la Universitat de Hawaii entre 2015 i 2017, any en que passà a treballar a l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) com a contractat postdoctoral. Actualment treballa amb un contracte Vicenç Mut de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Llicenciat en Física (2010), màster en Física (2012) i doctor en Física (2014) per la Universitat de les Illes Balears. Estada postodoctoral a l’International Pacific Research Center de la Universitat de Hawaii entre 2015 i 2017, any en que passà a treballar a l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) com a contractat postdoctoral. Actualment treballa amb un contracte Vicenç Mut de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La meva recerca es centra en els esdeveniments extrems del nivell de mar, centrats en la costa, per l’efecte combinat de pressió atmosfèrica, vent i onatge. També he treballat amb vòrtex de mesoescala i en la hidrodinàmica al voltant de les Illes Balears i la seva relació amb els recursos pesquers. He publicat un total de 28 articles en revistes científiques i nombroses aportacions a conferències internacionals. Totalment implicat en la divulgació científica.