TEMES

És actualment investigadora del programa “Ramón y Cajal” al grup Gnm3 del Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es llicencià en Química l’any 2000, posteriorment dugué a terme un màster experimental en Química (2001) i es doctorà (2005) per la Universitat de Barcelona (UB) amb un treball sobre l’obtenció mitjançant l’electrodeposició de capes magnètiques de base cobalt per a aplicacions en el camp dels sistemes microelectromecànics. Ha realitzat estades de postdoctorat tant a centres nacionals (Centre Nacional de Microelectrònica, CNM-CSIC, 2005-06; Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, ICN2, 2007-08) com internacionals (Bioforsk, Noruega; ETH-Zürich, Suïssa). És autora o coautora de més de 170 articles i té un índex h = 29) i diverses patents.

És actualment investigadora del programa “Ramón y Cajal” al grup Gnm3 del Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es llicencià en Química l’any 2000, posteriorment dugué a terme un màster experimental en Química (2001) i es doctorà (2005) per la Universitat de Barcelona (UB) amb un treball sobre l’obtenció mitjançant l’electrodeposició de capes magnètiques de base cobalt per a aplicacions en el camp dels sistemes microelectromecànics. Ha realitzat estades de postdoctorat tant a centres nacionals (Centre Nacional de Microelectrònica, CNM-CSIC, 2005-06; Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, ICN2, 2007-08) com internacionals (Bioforsk, Noruega; ETH-Zürich, Suïssa). És autora o coautora de més de 170 articles i té un índex h = 29) i diverses patents. Actualment, la seva recerca té com a eix vertebrador l’obtenció, caracterització i aplicació de materials metàl·lics (capes primes denses i poroses, nanofils, nanopartícules) mitjançant mètodes electroquímics i òxids de metalls de transició mesoporosos ordenats. Ha codirigit fins al moment set tesis doctorals. A més, imparteix docència al grau de Nanociència i nanotecnologia de la UAB. Ha participat en nombrosos congressos d’abast nacional i internacional i ha impartit xerrades com a convidadai plenàries. Pertany al consell editorial de revistes com Nanomaterials (MDPI) i 3D Research (Springer).

Ha participat o participa en més de 25 projectes de recerca, gairebé la meitat dels quals finançats per la Comunitat Europea. Entre el 2013 i el 2016, coordinà el projecte europeu “Development of Sustainable Interrelations between Education, Research and Innovation at WBC Universities in Nanotechnologies and Advanced Materials where Innovation Means Business (WIMB)” i, actualment, exerceix com a vicepresidenta de l’Acció COST e-MINDS.

Ha rebut diversos guardons al llarg de la seva carrera investigadora, bo i destacant-ne el L’Oreál-Unesco for “Women in Science” 2014 (9a. edició) i el L’Oreál-Unesco ”International Rising Talents Programme” 2015. Gràcies a aquests premis rebé finançament per a un projecte de producció d’hidrogen molecular a partir de la reducció de la molècula d’aigua emprant catalitzadors metàl·lics nanoporosos.

VEURE TOTES

El més vist