TEMES

Jaume Serrasolses

Llicenciat en Biologia (1979, tesi de llicenciatura el 1982) per la Universitat de Barcelona, és cap d’estudis i projectes de l’enginyeria i consultoria Trama TecnoAmbiental (1982), especialitzada en construcció sostenible, edificis autosuficients, eficiència energètica, integració d’energies renovables i de l’enginyeria ambiental. Desenvolupament de projectes locals i internacionals, especialment a l’Àfrica i l’Amèrica Llatina.

És fundador de l’associació d’usuaris d’energia solar SEBA (Serveis Energètics bàsics Autònoms) (1989) i de l’Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya (APERCA) (1994), i professor i tutor del màster presencial i en línia d’Enginyeria d’energies renovables d’IL3 – Universitat de Barcelona, i del màster d’Integració d’energies renovables a l’edificació de la UPC – Escola d’Arquitectura.

Llicenciat en Biologia (1979, tesi de llicenciatura el 1982) per la Universitat de Barcelona, és cap d’estudis i projectes de l’enginyeria i consultoria Trama TecnoAmbiental (1982), especialitzada en construcció sostenible, edificis autosuficients, eficiència energètica, integració d’energies renovables i de l’enginyeria ambiental. Desenvolupament de projectes locals i internacionals, especialment a l’Àfrica i l’Amèrica Llatina.

És fundador de l’associació d’usuaris d’energia solar SEBA (Serveis Energètics bàsics Autònoms) (1989) i de l’Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya (APERCA) (1994), i professor i tutor del màster presencial i en línia d’Enginyeria d’energies renovables d’IL3 – Universitat de Barcelona, i del màster d’Integració d’energies renovables a l’edificació de la UPC – Escola d’Arquitectura.