TEMES

Joaquim Farguell Pérez

Llicenciat i doctorat en Geografia per la Universitat de Barcelona. Ha treballat a la consultoria privada en àmbits relacionats amb el món de l’aigua. Forma part de l’Agència Catalana de l’Aigua, i és professor associat a la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona, on imparteix docència sobre Hidrologia, Geomorfologia Fluvial i Recursos Hídrics. També forma part del grup de recerca GRAM (Grup de Recerca Ambiental Mediterrània) i fa recerca sobre aspectes relacionats amb l’aigua des del punt de vista més ambiental. És membre de la Junta de la Societat Catalana de Geografia, amb la ferma voluntat d’afavorir la divulgació del coneixement geogràfic.

Llicenciat i doctorat en Geografia per la Universitat de Barcelona. Ha treballat a la consultoria privada en àmbits relacionats amb el món de l’aigua. Forma part de l’Agència Catalana de l’Aigua, i és professor associat a la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona, on imparteix docència sobre Hidrologia, Geomorfologia Fluvial i Recursos Hídrics. També forma part del grup de recerca GRAM (Grup de Recerca Ambiental Mediterrània) i fa recerca sobre aspectes relacionats amb l’aigua des del punt de vista més ambiental. És membre de la Junta de la Societat Catalana de Geografia, amb la ferma voluntat d’afavorir la divulgació del coneixement geogràfic.