TEMES

Jordi Comas Angelet

Doctor enginyer agrònom. Professor titular al Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya, BARCELONATECH (UPC). Imparteix docència a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), situada en el Campus del Baix Llobregat de la UPC, centrada en matèries relacionades amb les bases de la producció vegetal (fertilització i reg), tractament i aprofitament agrari de residus orgànics i d’aigües residuals, i en la producció agrària ecològica.

Doctor enginyer agrònom. Professor titular al Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya, BARCELONATECH (UPC). Imparteix docència a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), situada en el Campus del Baix Llobregat de la UPC, centrada en matèries relacionades amb les bases de la producció vegetal (fertilització i reg), tractament i aprofitament agrari de residus orgànics i d’aigües residuals, i en la producció agrària ecològica.

Integrat al Grup de Recerca d’Enginyeria Agroambiental (GREA) de la UPC, la seva investigació se centra en la valoració del valor agronòmic dels residus orgànics com a fertilitzants orgànics i l’eventual impacte sobre l’entorn d’eventuals contaminants orgànics o minerals continguts en aigües residuals o residus orgànics. Col·labora amb l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (Idaea), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) situat a Barcelona, i amb el Grup de Recerca de Control Integrat de Plagues de la Universitat de Lleida, Agrotecnio, Centre for Food and Agriculture Research, situat al campus agroalimentari de la Universitat de Lleida.