TEMES

És professor d’investigació ICREA a la Universitat Autònoma de Barcelona on lidera el Grup de Nanoenginyeria de Materials, Nanomecànica i Nanomagnetisme, format per uns 20 investigadors. Realitzà la seva tesi doctoral (1998-2002) en el camp dels efectes magnètics interficials en imants permanents (premi Extraordinari de Doctorat). A continuació, s’especialitzà en l’estudi dels nanomaterials magnètics durant les seves estades postdoctorals a SPINTEC-Grenoble (2003-04) i l’Argonne National Laboratory (2005-06). Actualment, la seva recerca se centra en l’estudi d’una gran varietat de materials (pel·lícules primes, estructures litografiades, materials porosos i nanocompostos) posant èmfasi en el seu comportament magnètic i mecànic.

És professor d’investigació ICREA a la Universitat Autònoma de Barcelona on lidera el Grup de Nanoenginyeria de Materials, Nanomecànica i Nanomagnetisme, format per uns 20 investigadors. Realitzà la seva tesi doctoral (1998-2002) en el camp dels efectes magnètics interficials en imants permanents (premi Extraordinari de Doctorat). A continuació, s’especialitzà en l’estudi dels nanomaterials magnètics durant les seves estades postdoctorals a SPINTEC-Grenoble (2003-04) i l’Argonne National Laboratory (2005-06). Actualment, la seva recerca se centra en l’estudi d’una gran varietat de materials (pel·lícules primes, estructures litografiades, materials porosos i nanocompostos) posant èmfasi en el seu comportament magnètic i mecànic.

Entre els èxits recents més rellevants destaquen: l’ús de la nanoindentació i la irradiació amb ions per crear estructures magnètiques incrustades en matrius no magnètiques; l’observació d’efectes magnetoelèctrics en aliatges nanoporosos; la ductilització de vidres metàl·lics mitjançant el desenvolupament de morfologies nanostructurades; el creixement de nous tipus de recobriments amb gran resistència a la corrosió; el desenvolupament de materials biodegradables avançats per a implants ortopèdics; la caracterització de nanofils magnètics accionats remotament per a aplicacions biomèdiques, etc.

Gràcies a les seves investigacions, fou guardonat amb el premi Jordi Porta i Jué de la Societat Catalana de Física (2000), el premi Jove Investigador de la Reial Societat Espanyola de Física (2003) i el premi a la Ciència de Materials i Tecnologia de la Federació de Societats Europees de Materials (2015). Actualment, ha supervisat 10 tesis doctorals, ha publicat 265 articles (amb més de 6.000 cites), ha realitzat 5 patents i ha dirigit 25 projectes de recerca nacionals i internacionals, i és coordinador, entre d’altres, d’una xarxa europea de formació (H2020-ITN) (3,8 M€) i una subvenció de l’European Research Council (Consolidator Grant) (1,8 M€).