TEMES

Secrets i codis. Codis de la nostra vida: Morse, de Beethoven a Thomas Alva Edison (VIII)

samuel_morse.pngEn parlar de codis, sistemes de comunicació, etc., cal fer un record al que va representar el codi Morse.

codi_morse.jpgEn el segle XIX, en el món de les comunicacions va sorgir un sistema de codificació telegràfic que traduïa el contingut dels missatges de manera que “una màquina” ho entengués i, posteriorment, ho descodifiqués de manera que el receptor també ho pogués comprendre. Això es va fer mitjançant una seqüència de punt i ratlles, ideades pel pintor i físic nord-americà Samuel Morse (1791-1872).

La informació s'emetia utilitzant senyals lluminosos, sonors o elèctrics mitjançant la substitució de l'alfabet alfanumèric per punts, ratlles i espais. Cada punt és una unitat –una unitat que té  una durada d'aproximadament 1/25 segons– i cada ratlla són tres unitats. Els espais entre les lletres són de 3 punts i de 5 punts entre paraules.

Però, què té a veure el codi Morse amb Beethoven o Edison?

Beethoven i la codificació

En la partitura de la cinquena simfonia de Ludwig van Beethoven en C menor Opus 67, creada pel compositor entre el 1804 i el 1808, s'observa en les quatre primeres notes el so “paam paam paam paaaaaaaam”:

partitura_de_beethoven.png

Que traduït a codi Morse s'interpreta com a “punt, punt, punt, ratlla” (. . . _ ), equivalent a la lletra “v”. Aquestes quatre notes van ser utilitzades durant la Segona Guerra Mundial per la cadena britànica BBC durant els seus butlletins informatius per enfortir els ànims dels soldats aliats, el significat era la “V” de “VICTÒRIA”.

El Morse i Edison

Thomas Alva Edison (1847-1931), que patia sordesa, va ensenyar el codi Morse a la seva futura esposa Mary Stilwell durant el seu festeig. Ell li va proposar matrimoni a través d'un missatge de copets a la seva mà i ella li va respondre de la mateixa manera.

El missatge “T’estimo” es traduiria així:

T ' e s t i m o
_   . ... - .. -- ---

El codi telegràfic es va convertir en un sistema de comunicació habitual en la parella, fins a l'extrem que, quan assistien a una obra de teatre, Edison recolzava la seva mà sobre el genoll de Mary, perquè ella pogués “telegrafiar-li” els diàlegs dels actors.

El darrer SOS

La paraula més famosa del codi Morse és el senyal d'auxili SOS. Va ser establerta per una comissió de països europeus com a senyal de socors i significa “Save Our Souls” o “Save Our Ship”. És una paraula molt simple que s'escriu amb tres punts, tres ratlles i tres punts (..., ---, ...).

Es feia servir en les comunicacions navals fins al març del 1999, que es va deixar d’usar:

darrer_sos.png