TEMES

Xavier Abad

Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (1994), amb una tesi titulada Supervivencia de virus entéricos en el ambiente. Té un postgrau en Aseguramiento de la Calidad en Laboratorios (IL3-Les Heures-Universitat de Barcelona, 2005-06) i un màster de Lideratge i gestió de la ciència i la innovació per la Barcelona School of Management-UPF (2012-13). Entre el 1995 i el 2006 treballà en estudis d'inactivació vírica sobre diferents matrius i participà en la implementació de la primera certificació de Bona Pràctica de Laboratori en un grup de recerca universitari.

Doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona (1994), amb una tesi titulada Supervivencia de virus entéricos en el ambiente. Té un postgrau en Aseguramiento de la Calidad en Laboratorios (IL3-Les Heures-Universitat de Barcelona, 2005-06) i un màster de Lideratge i gestió de la ciència i la innovació per la Barcelona School of Management-UPF (2012-13). Entre el 1995 i el 2006 treballà en estudis d'inactivació vírica sobre diferents matrius i participà en la implementació de la primera certificació de Bona Pràctica de Laboratori en un grup de recerca universitari.

Des del 2006 treballa al Centre de Recerca en Sanitat Animal, integrat dins l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA); des del 2015, inicialment com a gestor de Laboratoris d'Alta Seguretat Biològica, i des del 2017, com a cap de la Unitat d'Alta Seguretat Biològica d'IRTA-CReSA, dedicada a la recerca en patògens perillosos, potencialment letals en alguns casos per a animals i éssers humans.

El seu principal interès de recerca és la persistència dels virus animals i humans en el medi ambient, amb especial atenció a l'aigua, fomites i aliments, i la inactivació i els procediments d’eliminació per garantir la seguretat viral dels derivats de la sang, els cosmètics i els aliments, i també la biocontenció, bioseguretat i qüestions de bioprotecció en laboratoris d'investigació microbiològica, entre d'altres. Ha escrit més de 45 articles en revistes internacionals, 6 capítols de llibres i més de 50 comunicacions orals o pòsters, principalment, en congressos o simposis internacionals. També exerceix com a professor en postgraus o màsters en temàtiques de biocontenció, bioseguretat, bioprotecció i bioterrorisme.

Des de fa anys fa divulgació científica de la seva especialitat a través del blog de CReSA, CReSA & the city i del seu propi blog, comentarisviruslens.org.