OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

Índice Histórico Español

IHE
IHE
historiografia historiog
Publicació historiogràfica periòdica en castellà, fundada el 1953 per Jaume Vicens i Vives.

Nasqué amb el propòsit de ser un punt de referència bàsic per a investigadors i el món universitari, oferint una visió actualitzada de la bibliografia d’àmbit hispànic i una informació acurada de les noves tendències en recerca historiogràfica. Aplega ressenyes, fetes per especialistes, de les publicacions històriques relacionades amb el món hispànic, produïdes tant a l’Estat espanyol com en altres països, posant una especial atenció, sobretot en un principi, a publicacions llatinoamericanes. També publica crítiques de llibres i d’articles de revistes i d’altres publicacions especialitzades, així com traduccions al castellà d’autors de la revista Historical Abstracts. Les ressenyes tracten de llibres escrits en diverses llengües (hi predominen el castellà, el català, l’anglès i el francès). Pel que fa a la temàtica, si bé s’ha centrat en la història (incloent-hi la metodologia històrica, la teoria i filosofia de la història i les seves ciències auxiliars), també es fa ressò de publicacions en els camps de l’arqueologia, l’antropologia, la història de l’art i la literatura.

S’edita a Barcelona, primer per l’editorial Teide i, des del 1977, pel Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI) del Departament d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. En una primera etapa, tingué una periodicitat trimestral; posteriorment, fou quadrimestral i, des del 1992, semestral. A causa de dificultats econòmiques, entre el 1983 i el 1991 només aparegué un únic volum. Fins el 2011, tingué la base en l’esmentada informació bibliogràfica per mitjà de ressenyes. L’any 2012 inicià una nova etapa en què, sense deixar de banda el fort accent en les ressenyes, s’hi incorporà una nova secció dedicada a la didàctica de la història i la publicació periòdica de ressenyes de llibres d’història d’Espanya i d’obres generals de referència de consulta electrònica. Fins l’any 2019 se n’havien publicat 132 números.

Dirigida successivament per Jaume Vicens i Vives (1953-60), Joan Vernet i Ginés (1960-62), Carlos Seco Serrano (1963-69), Manuel Riu i Riu (1969-92), Pere Molas Ribalta i Rosa Ortega Canadell (1992-98) i Pere Molas i Ribalta (1999-2010), des del 2010 n’és el director Antoni Segura i Mas. El primer consell de redacció el formaven Guillermo Céspedes del Castillo (secció de l’Amèrica Llatina), David Romano (secretari redactor), Emili Giralt, Ramon Gubern, Joan Mercader, Jordi Nadal, Jorge Pérez, Joan Reglà, Eduard Ripoll i Manuel Riu. Al llarg de la seva història hi han col·laborat més de 200 redactors, normalment professors universitaris, investigadors i llicenciats, d’universitats i centres de recerca tant de l’Estat espanyol com estrangers, i des de l’inici ha tingut col·laboracions freqüents d’historiadors de gran prestigi.

Col·laboració: 
XBQ

Llegir més...