TEMES

Benvinguts a l’era del "teamwork engagement": Entusiasme, compromís i lleialtat

Teamwork (treball en equip) i engagement (compromís, capacitat de crear relacions sòlides i duradores) formen un binomi cada vegada més popularitzat en l’entorn empresarial, malgrat que no era aquesta la realitat d’ara fa uns quants anys. Parlar de compromís en un context de treball era quelcom força estrany. Les empreses es preocupaven més pels resultats econòmics i de rendibilitat que per la salut interna dels equips de treball. Es valorava el factor humà i es treballava de manera cooperativa per assolir uns objectius comuns, però no es donava gaire importància a aspectes com la sinergia, la diversitat o l’empoderament. Actualment les empreses actuen en un entorn complex i dinàmic, que requereix bones dosis de creativitat i d’adaptabilitat, i que implica canvis en el paradigma dels recursos humans.

Antigament, la humanitat va crear grups organitzats de persones que es dividien tasques bàsiques com la caça, el conreu o la pesca per assegurar la supervivència dins d’un ecosistema complex. Amb el pas dels anys els éssers humans hem evolucionat, així com ho han fet les organitzacions. Hem vist com arribava la industrialització de processos, la producció en massa, la divisió del treball i la cooperació, i finalment som a l’era digital i de les dades massives. Molts són els canvis que han anat succeint...

Hem passat d’empreses amb una estructura vertical, on el poder i l’autoritat eren vectors dominants, a empreses més participatives i obertes a la creativitat. Cada vegada podem veure més organitzacions on preval la innovació, la diversitat i el lideratge compartit. Organitzacions amb estructures més planes i amb menys nivells jeràrquics que requereixen majors nivells d’interacció entre persones de diferents àrees funcionals. Els valors i les pautes de comportament actuals, que adopten moltes empreses, s’orienten a les noves tendències en gestió empresarial, accepten l’error com a part del procés d’aprenentatge i de millora contínua de l’organització, tot allunyant-se de la idea de fracàs, i integren el compromís de l'equip de treball dins la cultura organitzativa.

El treball en equip va començar a popularitzar-se amb la introducció de la qualitat total, la reenginyeria i les teories d’autors com Hawthorne, que aporten una nova visió a les relacions humanes i incorporen factors com la motivació, el lideratge o la comunicació a l’administració d’empreses. Del treball en equip hem passat al compromís en els equips de treball, on es respira un estat psicològic positiu que és compartit per tots els seus membres, que són actius, energètics, entusiastes i dedicats. Els treballadors compromesos se senten realitzats professionalment, són capaços d’adaptar-se als canvis que ha d’afrontar l’organització, i veuen aquests canvis com a reptes i oportunitats per al creixement personal i professional. El compromís va més enllà de la implicació en el treball i l'organització, connecta la salut laboral amb la direcció de recursos humans, i ha de ser treballat a diferents nivells.

Les noves tendències en ensenyament incorporen el treball en equip com una de les competències clau del currículum acadèmic, i apliquen dinàmiques de grup, jocs de rol i simulacions de situacions reals per reproduir escenaris possibles que els futurs titulats hauran d’afrontar. Preparen els estudiants per al treball cooperatiu i coordinat, per actuar amb professionalitat i actitud oberta, per ser motivadors i resolutius, i per aportar una nova visió pel que fa a comportament organitzacional i gestió d’equips de persones.

Aconseguir un equip de treball compromès amb una empresa requereix bons dots de lideratge i comunicació i una actitud de millora contínua, i implica introduir canvis en la gestió del personal i en els valors de la cultura organitzacional. No es pot aconseguir un equip compromès amb una força de treball saludable a l’estil tradicional, és a dir, amb treballadors no estressats i  satisfets amb el seu treball individual, sinó que es necessita alguna cosa més. Les empreses poden fomentar el compromís a través de pràctiques que garanteixin la salut laboral dels equips i que alhora millorin la seva productivitat. D’aquesta manera podran aconseguir treballadors proactius, col·laboratius i que assumeixin responsabilitats en benefici del desenvolupament mateix de la seva carrera professional.  

En definitiva, les organitzacions que apliquin el compromís de l'equip de treball fomentaran el treball en equip, els seus membres treballaran col·laborativament i de manera coordinada, anteposaran els objectius del grup als propis objectius individuals, i assumiran responsabilitat i un paper actiu i resolutiu davant la feina. Les direccions de les organitzacions tindran plena confiança en els equips de treball, invertiran sistemàticament en els seus recursos humans, fomentaran un bon clima laboral i buscaran la cohesió de grup, i així podran desenvolupar-se i adaptar-se a l’entorn de manera contínua, i seguir sent innovadores i competitives.

Decàleg per al compromís de l'equip de treball

T: Treballa la cultura de la creativitat. Proporciona llibertat per innovar o crear. Forma treballadors open-minded perquè tinguin una mirada crítica.

E: Estableix un clima de compromís i confiança. Fes partícips els treballadors i assegura que tots i cada un dels treballadors comprèn que és únic i que les seves contribucions són molt valuoses.

A: Analitza i coneix com és l’experiència viscuda per cada un dels treballadors a cada punt de contacte amb l’empresa. T’ajudarà a millorar la gestió de les persones.  

M: Millora la cohesió del grup a través de la ludificació o gamification. Aconsegueix que el teu equip de treball sigui compromès.

Contacta amb Divulcat