TEMES

Desaprendre per aprendre i innovar

L'entorn competitiu actual és complex, ambigu i canviant. Les empreses necessiten adaptar-se, reinventar-se, i crear nous productes i serveis que satisfacin les necessitats presents i futures dels consumidors. En aquest sentit, les organitzacions necessiten generar idees i innovar.

Innovar és utilitzar o generar coneixement per crear productes o serveis, per transformar les idees en riquesa i resoldre un problema. La innovació es pot aplicar a totes les àrees de les organitzacions, i pot ser disruptiva o incremental, tecnològica o de gestió. Actualment, totes les empreses la incorporen en major o menor mesura, i el repte és com aconseguir innovar de manera sistemàtica.

La sistematització de la innovació, i en definitiva la creació d'una cartera d'innovacions, permet a les empreses integrar els processos d'innovació a l'estratègia general, obtenir millors resultats i sortir reforçades en moments de crisi. Implica buscar noves maneres de fer les coses i noves coses per satisfer nous usos. Per aprendre a innovar cal una cultura organitzativa que ho fomenti, i que incorpori a la seva agenda processos d'aprenentatge, però també de desaprenentatge, perquè per aprendre a innovar primer cal desaprendre.

Per desaprendre cal fomentar una actitud de millora contínua i no tenir por de canviar els mètodes i les rutines que sempre s'han seguit. Cal fer lloc per incorporar els canvis, per dissenyar, manufacturar o distribuir de manera diferent. Desaprendre significa canviar la percepció, sortir de la zona de confort, i passar d'una mentalitat basada a reproduir les "millors pràctiques" (les anomenades "best practices") a una mentalitat centrada a trobar i definir les "pràctiques futures" (o "next practices"). Precisament aquestes pràctiques futures són les que permetran a les empreses trobar solucions innovadores per mirar cap al futur i mantenir, o incrementar, els nivells de competitivitat.  Això no obstant, l'experiència i el saber de l'empresa són les bases sobre les quals aquesta pot treballar la innovació per continuar evolucionant, per continuar aprenent i desaprenent, i en definitiva continuar creixent.

09_setembre21_fig2.jpeg

A continuació es presenta un decàleg per implementar amb èxit la innovació:

1. Compromís de la direcció: És imprescindible que els projectes d'innovació tinguin el suport dels directius i responsables de procés i d'equip, d'altra manera no transmetran la passió per la innovació a la resta de l'organització.

2. Alinear estratègia i innovació: La innovació millora l'avantatge competitiu de l'empresa, i perquè sigui efectiva cal alinear el procés de gestió de la innovació amb els objectius estratègics de l'empresa.

3. Fomentar una cultura innovadora: És important que la cultura organitzativa fomenti el treball en equip i la creativitat, i que vegi l'error no com un fracàs sinó com una oportunitat de millora.

4. Incorporar agendes d'aprenentatge i de desaprenentatge: És habitual que les empreses tinguin agendes d'aprenentatge, però caldria ampliar-les i que incorporin també el desaprenentatge per facilitar a l'empresa, i a tots els seus integrants, l'adaptació a la transformació dels mercats amb èxit, i vèncer millor la resistència als canvis.

5. Crear processos per gestionar, avaluar i implementar les idees: Un punt clau de la sistematització de la innovació és la construcció d'un embut de la innovació (també conegut com a "funnel" d'innovació) i l'aplicació d'eines de gestió de la innovació en cada una de les etapes.

6. Definir estratègies per incentivar la innovació dins de l'empresa: La majoria de les persones se sumaran a l'estratègia d'innovació si se'ls comunica correctament el programa d'innovació de l'empresa i els objectius d’aquest. En aquest sentit, és important capacitar la plantilla en innovació i creativitat, i oferir als treballadors objectius i motivacions intrínseques i extrínseques.

7. Definir mètriques que permetin monitorar els processos d'innovació: Definint mètriques es pot valorar si els esforços d'innovació estan donant els resultats esperats, i definir accions de millora contínua.

8. Definir estratègies d'innovació proactives a les necessitats de l'empresa: D'aquesta manera permetran anticipar els requisits futurs o les possibles amenaces futures.

9. Estar atents al mercat: Observar, analitzar i identificar noves tendències, noves necessitats i en definitiva, oportunitats d'innovació.

10. Recordar que la innovació és un procés: Els resultats no acostumen a ser immediats, i cal estar disposats a equivocar-se per aprendre, desaprendre i millorar. En aquest sentit, la pràctica hi té un paper molt important.

09_setembre21_fig1.jpeg

Contacta amb Divulcat