TEMES

Economia circular: cap a un model més sostenible

Què és i d’on surt això de l’economia circular (EC)?

L’EC és un nou paradigma que vol aconseguir passar del model lineal que tenim actualment “extreure-usar-llençar” cap a un model més circular, on els recursos es mantinguin dins el sistema econòmic el màxim de temps possible. Això surt de la constatació que els recursos són escassos i que s’estan esgotant.

L’EC promou la implementació de nous models de negoci i oportunitats d’ocupació innovadores, millorant així el benestar de les persones i el respecte pel nostre entorn.

L’EC no és només un enfocament per a una millor gestió dels residus (augmentant-ne la reutilització i el reciclatge), sinó que té el potencial d’entendre i implementar patrons de producció i consum radicalment nous i ajudar la societat a assolir una sostenibilitat i un benestar més elevats amb costos materials, energètics i ambientals més baixos.

Com ho hem de fer això?

Necessitem actors innovadors!! Actors en la implementació de polítiques adequades, actors que repensin els productes i els negocis, actors que aprofitin el potencial de les noves tecnologies de la informació i comunicació, en definitiva, persones creatives, compromeses i amb ganes de canviar les coses, que siguin capaces de prendre les decisions més adequades en cada cas.

El camí no és fàcil i necessitem eines que ens permetin tenir criteri i una visió més global dels problemes i les seves possibles solucions. Una bona formació és clau en aquest aspecte i tots els països europeus ja s’han posat les piles.

Quins exemples d’èxit tenim en aquests moments? 

  • Nous models de negoci: compartir el cotxe en trajectes habituals (BlaBlaCar); compartir locals (cotreball o coworking); logística inversa per recuperar productes usats, etc.
  • Simbiosi industrial: empreses que fabriquen combustibles baixos en sofre i el sofre que treuen del combustible (residu/recurs), l’aprofita una altra empresa que fabrica àcid sulfúric.
  • Redisseny de productes: detergent concentrat (per a neteges industrials i domèstiques: terres, roba, etc.), eviten transportar aigua i redueixen envasos.
  • Consum responsable: posar la quantitat necessària de producte, no més (per exemple, pasta de dents, detergent per fregar el terra, etc.).

economia_circular_1.jpgeconomia_circular_2.jpg

Contacta amb Divulcat