TEMES

Enric Stern Taulats

Llicenciat en Física (2011) i doctorat en Nanociències (2017, premi extraordinari del doctorat) per la Universitat de Barcelona (UB), i màster en Física Computacional i Aplicada (2012) per la Universitat Politècnica de Barcelona i la UB.

És investigador postdoctoral al Device Materials Group del Department of Materials Science de la Universitat de Cambridge, d’on és Newton International Fellow per part de la Royal Society.

Llicenciat en Física (2011) i doctorat en Nanociències (2017, premi extraordinari del doctorat) per la Universitat de Barcelona (UB), i màster en Física Computacional i Aplicada (2012) per la Universitat Politècnica de Barcelona i la UB.

És investigador postdoctoral al Device Materials Group del Department of Materials Science de la Universitat de Cambridge, d’on és Newton International Fellow per part de la Royal Society.

La seva investigació se centra en els materials calòrics i en la cerca de mecanismes físics que es puguin implementar en noves tècniques de refrigeració. Per a aquest propòsit, ha estudiat les transicions de fase que presenten un acoblament entre diferents graus de llibertat (estructural, magnètic i elèctric), com ara en aliatges de memòria de forma magnètica, perovskites ferroelèctriques o sals inorgàniques, i ha desenvolupat noves tècniques experimentals calorimètriques i termomètriques per a la seva caracterització. Els materials que estudia presenten grans respostes físiques sota la influència d’estímuls externs, cosa que també els fa interessants per a aplicacions en sensors, actuadors o l’emmagatzematge de memòria. Darrerament, ha participat en el desenvolupament d’un nou prototip basat en la refrigeració d’estat sòlid barocalòrica, el primer datat fins aquest moment.