TEMES

Llicenciada en Matemàtiques (2005) i doctora en Matemàtica Aplicada (2011) per la Universitat Politècnica de Catalunya. Feu la seva tesi en el desenvolupament de mètodes d’elements finits per al tractament de discontinuïtats aplicats a problemes de flux compressible.

Llicenciada en Matemàtiques (2005) i doctora en Matemàtica Aplicada (2011) per la Universitat Politècnica de Catalunya. Feu la seva tesi en el desenvolupament de mètodes d’elements finits per al tractament de discontinuïtats aplicats a problemes de flux compressible.

Durant l’etapa predoctoral feu una estada al departament Aerospace Computational Design Laboratory del Massachussets Institute of Technology (MIT), on aplicà els seus mètodes a problemes aeroespacials. La seva tesi fou premiada al congrés de joves investigadors ECCOMAS (2012). La seva primera etapa postdoctoral transcorregué a la Universitat Politècnica de Madrid, lligada a projectes de recerca en col·laboració amb la companyia AIRBUS, on desenvolupà tècniques de descomposició de dominis per a la simulació de flux en perfils aerodinàmics. Aquest treball fou inclòs en un programari desenvolupat a l’Aerospace Design Laboratory d’Standford.

Des del 2013 dirigeix el grup de Mecànica de Sòlids Computacional, al Barcelona Supercomputing Center (BSC), dins el departament d’Aplicacions Computacionals per a Ciència i Enginyeria. La seva feina se centra en el desenvolupament de mètodes numèrics per a aplicacions de mecànica de sòlids en una plataforma de computació paral·lela a gran escala. Tota la feina es realitza pensant en l’ús eficient de recursos paral·lels.

En aquest temps ha focalitzat la recerca en dos àrees d’investigació aplicades: la simulació de materials compòsits i el modelat de teixits tous per a biomecànica, en especial, per al sistema cardiovascular. Col·labora amb diferents entitats internacionals com ara l’Imperial College of London, l’institut d’enginyeria INEGI (Porto) i la Universitat de Girona, on desenvolupa models de dany de materials compòsits per a estructures aeronàutiques. Dins l’àmbit de la biomedicina, col·labora amb la Universitat de Glasgow, l’Oxford University i altres institucions R+D.

És autora de 18 articles i revisions i ha participat en més de 16 projectes nacionals i internacionals.