TEMES

Llicenciada en Física per la Universitat de Barcelona i Doctora en Sismologia per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva tesi se centrà en l’aplicació de nous mètodes per a extreure informació més acurada dels terratrèmols, els seus efectes i aplicar-ho a estudis de risc sísmic.

Ha realitzat estades a l’estranger amb motiu de les seves investigacions i ha col·laborat en diversos projectes i grups europeus, com per exemple a la Universitat Comenius de Bratislava (Eslovàquia) per tal d’analitzar mètodes sintètics de modelització sísmica per a l’estudi dels efectes d’un terratrèmol a indrets de geometries geològiques especials, com podrien ser les valls pirinenques.

Llicenciada en Física per la Universitat de Barcelona i Doctora en Sismologia per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva tesi se centrà en l’aplicació de nous mètodes per a extreure informació més acurada dels terratrèmols, els seus efectes i aplicar-ho a estudis de risc sísmic.

Ha realitzat estades a l’estranger amb motiu de les seves investigacions i ha col·laborat en diversos projectes i grups europeus, com per exemple a la Universitat Comenius de Bratislava (Eslovàquia) per tal d’analitzar mètodes sintètics de modelització sísmica per a l’estudi dels efectes d’un terratrèmol a indrets de geometries geològiques especials, com podrien ser les valls pirinenques.

Els seus interessos científics actuals són l'estudi dels terratrèmols i els nous mètodes per a la seva localització i l'estudi de dades sísmiques per tal d’extreure’n el màxim coneixement possible, no només per a l’aplicació a l’estudi del risc sísmic, com en la seva primera etapa, sinó també amb la finalitat d’estendre-ho a altres disciplines com ara la detecció i l’estudi de les vibracions sísmiques originades per altres fenòmens (naturals o no) que no són terratrèmols.

Ha treballat a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), a l’Institut de Ciències del Mar (CSIC) i actualment és coordinadora del Laboratori d’Estudis Geofísics Eduard Fontseré a l'Institut d'Estudis Catalans (LEGEF-IEC).

VEURE TOTES