TEMES

Innovar és utilitzar el coneixement, o generar-lo si és necessari, per crear productes i serveis, per transformar les idees en riquesa i resoldre un problema. Actualment innovar no és una opció sinó una necessitat, i cal assumir que no innovar és més arriscat que no fer-ho.

Però, qui innova? Només innoven les grans empreses i les empreses tecnològiques?

La innovació és una eina estratègica i competitiva clau per a totes les empreses, independentment de la seva dimensió i del sector d'activitat, que les ajuda a sobreviure en entorns VUCA (volàtils, incerts, complexos i ambigus) i a sortir reforçades en moments de crisi. Cal innovar per preparar-se per a un futur hostil i canviant, per definir una cartera de millores incrementals o radicals en els productes i serveis, per saber respondre de manera àgil i eficient als reptes competitius, i per afrontar els reptes econòmics, socials i mediambientals.

La innovació és una palanca de generació de valor afegit i de millora de la productivitat i competitivitat que permet donar resposta als reptes globals de la societat i del planeta, i que alhora ajuda a descobrir nous nínxols de mercat.

maig21_fig2.png

Més enllà del benefici econòmic

Una innovació és responsable quan aporta una contribució neta positiva des d’una perspectiva econòmica, social i mediambiental. La innovació responsable es pot aplicar a qualsevol àrea d'una empresa, sempre que es faci de manera ètica i seguint els principis bàsics de responsabilitat corporativa, que inclouen la sostenibilitat, la sinceritat, les pràctiques laborals justes, la creació de valor i l'orientació al mercat. D'aquesta manera, les empreses que apliquen la innovació responsable es posicionen com a socis de salut dels seus clients i de la societat en general, i es comprometen amb les persones i amb el medi ambient.

La innovació amb responsabilitat mediambiental es refereix a procediments, tècniques, sistemes i productes nous o modificats, que són útils per reduir o evitar el dany mediambiental. Busca el benestar de l'entorn i vol afrontar els principals reptes mediambientals presents i futurs a través de diferents estratègies com les tecnologies netes, el consum responsable o l'aplicació de principis d'economia circular. En aquest sentit, la millora del medi ambient és un nou nínxol de mercat per a emprenedors i empreses emergents (start-ups) que necessitin noves idees.

"El respecte pel medi ambient és el respecte pel client."

Per altra part, la innovació social busca trobar solucions noves a problemes socials que siguin més efectives, eficients, sostenibles o justes que les solucions actuals. S'orienta a les persones i pren en consideració elements com la diversitat, els drets humans, la seguretat industrial i la filantropia. La innovació social es pot entendre com el procés de dissenyar, desenvolupar i fer créixer noves idees que tinguin com a objectiu cobrir necessitats socials.

"Les persones i les comunitats locals són una prioritat."

Com potenciar la innovació responsable?

Tota innovació comença amb un procés creatiu, de manera que la creativitat facilita la generació d'idees, i la innovació les aplica de forma exitosa aportant valor econòmic, social o mediambiental, o fins i tot els tres. Així doncs, la innovació aplicada als negocis depèn en gran part de la creativitat dels seus treballadors.  

La creativitat és l'habilitat de fer connexions, de combinar idees i de relacionar-les entre si. Ajuda a ser més actius, resolutius, a tenir determinació, a mantenir una ment oberta i a afrontar els reptes amb audàcia. És una habilitat que es pot treballar i entrenar a través de diferents exercicis. Així doncs, cal que les empreses fomentin una cultura organitzativa que faciliti la creativitat, que hi generin un clima propici, i que apliquin una mirada de triple perspectiva que busqui beneficis econòmics, socials i mediambientals.

La creativitat es pot valorar d'acord amb la fluïdesa (habilitat de generar un gran nombre d'idees), flexibilitat (habilitat de plantejar alternatives, possibilitats i escenaris per adaptar-se a canvis), originalitat (habilitat de plantejar idees diferents i singulars), elaboració (habilitat d’afegir elements i detalls a les idees que ja existeixen, modificar-les per millorar-les, i fer-les evolucionar), i transgressió (habilitat de pensar “fora de la caixa” i sortir de la zona de confort).

Posem-ho a la pràctica!

Breu exercici d'entrenament de la creativitat:

Materials: 

2 fulls de paper. Cal dividir cada full en 8 parts (ambdues cares del paper).

Instruccions:

Durant 3 minuts feu tants dibuixos com pugueu (objectes, figures, etc.) que continguin almenys 1 cercle. A ser possible dibuixeu coses específiques (una roda, un sol...).

Resultats:

Fluïdesa:

Compteu quants dibuixos heu fet:

  • 11-15: acceptable
  • 16-20: bé
  • >20: excel·lent

Flexibilitat:

Intenteu agrupar els dibuixos per categories. Quantes us en surten?

  • 1-2: has de practicar més
  • 3-4: acceptable
  • 5-6: bé
  • >6: excel·lent

Originalitat:

El vostre dibuix s'assembla a alguna cosa ja existent? Si la resposta és no, heu sigut originals.

Transgressió:

Indica la possibilitat de generar innovacions radicals. Comproveu si per exemple heu fet algun dibuix sobrepassant els límits de la divisió del full (per exemple, si heu dibuixat una bici que té cada roda en un rectangle (o divisió) diferent), cosa que podríem considerar com una transgressió.

Contacta amb Divulcat