TEMES

Anàlisi exhaustiva de més de 9.400 productes nano

La nanotecnologia és el present!

Tot just fa 40 anys, es presentava la microscòpia d’efecte túnel. Per primera vegada, a part de poder veure àtoms, els podíem manipular, i es donava el tret de sortida a la revolució nanotecnològica. Des de llavors, se n'ha parlat molt, de la tecnologia, en la nanoescala i de com està suposant canvis sobtats en molts sectors industrials. Sense cap mena de dubte, ja podem parlar que és una tecnologia consolidada. De totes maneres, hi ha sectors que encara la veuen com una tecnologia de futur. Però, això és així?

Per donar resposta a aquesta pregunta, jo mateix, juntament amb Ismael Hornos, hem fet una anàlisi de la base de dades més profunda que hi ha de productes nano al mercat, la base de dades de STATNANO. Una anàlisi exhaustiva que explora set paràmetres: indústries, nanomaterials, morfologia, propietats, aplicacions, fabricants i certificats.

Què és STATNANO?

STATNANO és una base de dades que proporciona una font fiable d’informació sobre més de 9.400 productes nanotecnològics que s’utilitzen actualment en una àmplia gamma d’aplicacions industrials.

nano1_0.jpg

Suposa una excel·lent eina com a dipòsit d’anàlisi i dades en línia, i ens proporciona un inventari molt detallat sobre productes nano de consum. És d'accés obert, fet que contribueix a la promoció d'aplicacions i productes nanotecnològics comercials. Per últim, és una porta d’entrada a les últimes estadístiques sobre nanoproductes disponibles als mercats de tot el món.

Amb aquesta base de dades podem recopilar, analitzar i publicar informació sobre els productes, el rendiment dels quals es millora gràcies a la nanotecnologia d’avantguarda, tenint en compte les dades que ens aporten els fabricants. Aquestes dades inclouen les marques introduïdes als mercats; les característiques del producte millorades per la nanotecnologia, els nanomaterials usats en productes i les especificacions més rellevants amb certificats i aprovacions obtinguts pels fabricants o els productes.

Sense cap mena de dubte, si volem fer una anàlisi real sobre l’impacte actual de les nanotecnologies, aquesta base de dades ens proporciona a més una visió àmplia sobre els processos de comercialització de les nanotecnologies en tots els sectors industrials, la qual cosa inclou una visió de la situació actual de la nanotecnologia al mercat mundial i de les circumstàncies favorables relacionades amb la nanotecnologia, i que permet, fins i tot als productors, atreure clients i mantenir-se al dia amb els seus competidors. Els investigadors aconsegueixen també d'aquesta base de dades una comprensió més profunda de les aplicacions i característiques dels nanomaterials per orientar la creació de productes en el mercat i així dirigir la seva recerca cap a una investigació més aplicada. Per últim, STATNANO permet que les autoritats, els governs i els responsables de la presa de decisions puguin ser informats adequadament sobre la penetració de la nanotecnologia en els diferents sectors industrials, i així crear polítiques i programes eficaços.

L'anàlisi de les indústries a STATNANO

Ens trobem amb un total de 14 tipus d’indústries diferents. La indústria més present és l’electrònica, amb un 21%. Aquesta dada té la seva lògica, pel fet que la indústria microelectrònica està molt consolidada, i reduir la dimensió dels seus productes és fàcilment viable. El sector de la medicina, construcció i cosmètics són sector que també superen el 10% (en el gràfic es poden consultar totes les dades).

fitness.jpg

Les següents gràfiques mostren detalladament els diferents sectors de les diferents indústries incloses a STATNANO:

circuits_integrats.jpg medicina.jpg
nano_a3.png nano_a4.png
textil_0.jpg automocio.jpg
mediambient_1.jpg nano_a9_0.png
nano33.png nano34.png
nano35.png nano_a10.png
nano_a11.png esports.jpg
altres.jpg

L'anàlisi dels nanomaterials a STATNANO

STATNANO recull 173 nanomaterials. D’aquests, només tres —la plata nano, el diòxid de titani nano i el diòxid de silici nano— suposen el 53% del total, tal com observem al gràfic següent:

nano1_2.jpg

Aquests són els nanomaterials presents a la base de dades:

nano202.jpg

nano203.jpg

nano204.png

nano204.jpg

L'anàlisi de la morfologia dels nanomaterials a STATNANO

Respecte a la morfologia dels nanomaterials, en descobrim 23 formes. Destaquen, amb prop d’un 75%, els nanomaterials en forma de nanopartícula o nanopols, una xifra molt per sobre d’altres formes. Les següents formes són liposoma, recobriment i nanofibra, amb un 5,6%, un 3,6% i un 3% respectivament.

material_0.jpg

L'anàlisi dels productes nanotecnològics per països a STATNANO

A l’apartat de països n'hi ha 64 de diferents. Un terç dels productes provenen dels Estats Units d'Amèrica, seguits per un 8% d’Alemanya i pel mateix percentatge de la Xina, dades que suposen que quasi la meitat dels productes de tot el món venen d’aquests tres països.

pais1.jpg

pais2.jpg

L'anàlisi les propietats dels productes nanotecnològics a STATNANO

La base de dades STATNANO recull, pels seus més de 9.000 productes, més de 25.000 propietats.

A continuació us mostrem les 47 més anomenades (aquelles que apareixen un mínim de cent vegades), entre les quals destaquen l’activitat microbiana, present en 1.176 productes, la impermeabilitat (596), la protecció ultraviolada (409), l'estabilitat tèrmica (402) o l’autoneteja (373).

propietats1.jpg

propietats2.jpg

L'anàlisi de les aplicacions dels productes nanotecnològics a STATNANO

Respecte a les aplicacions, ens en trobem més de 15.000. No n'hi ha cap present més de 300 vegades, però estan al capdavant les relacionades amb el control de processos, les aplicades en hospitals, en el camp automotriu i per a caracterització amb microscòpia de forces atòmiques (AFM). A continuació, mostrem les 50 aplicacions més abundants.

aplicacions1_1.jpg

aplicacions2_0.jpg

L'anàlisi dels fabricants a STATNANO

La base de dades recull 2.797 companyies, de les quals vuit tenen 100 o més productes —Amphenol Corporation (2,2%), NanoWorld Group (2,1%), Intel (2,0%), Analog Devices (2,0%), Alpes Lasers (1,6%), Samsung Electronics (1,5%), OMRON Corporation (1,4%) i Donaldson Company (1,05%)—. A continuació, podeu veure els gràfics amb les principals companyies:

nano9.png

nano10.png

L'anàlisi sobre els certificats dels productes a STATNANO

A la base de dades hi ha un total de sis certificats per a 1.085 productes, aproximadament per a l'11,5% del total de productes de la base de dades. Els sis certificats són els següents: NanoScale, FDA, NanoCertifica, Nanomark, Nanohealth i NANOVerify. El certificat que més destaca, amb el 42% dels productes, és el certificat NanoScale.

Els 1.085 productes certificats es distribueixen de la següent manera:

nano11.png

Podeu consultar aquest estudi, fet en col·laboració amb Ismael Hornos, a qui agraeixo la seva fantàstica feina desenvolupada al següent enllaç, una informació que podeu utilitzar i compartir, però recordeu de citar-nos si ho feu!

Contacta amb Divulcat