TEMES

Llibre blanc de les nanotecnologies: una visió transversal del món nano

Presentem el Llibre blanc de les nanotecnologies, un document de posicionament sobre el camp multidisciplinari de les nanotecnologies i la seva repercussió en diversos àmbits temàtics concrets (ètics, socials, legislatius, econòmics, educatiu, etc).

libro_blanco.jpgFa prop de dos anys vaig compartir una idea amb Joan Mendoza que, vista en perspectiva, era una mica boja: "Joan, nosaltres que fa temps que estem apropant les nanotecnologies a la societat amb una especial visió ètica, no creus que cal un llibre de referència per debatre sobre l'estat actual de les nanos i el seu impacte, una mena de llibre blanc?" 

En Joan, acostumat a les meves apostes arriscades, s'hi va apuntar i els dos vam tenir clar que necessitàvem més "bojos" que ens acompanyessin. Automàticament ens van venir al cap Roger Ponce i Gerard Guimerà, col·laboradors de plena confiança de la Societat Catalana de Nanociència i Nanotecnologia (SCN2). Ens vam reunir amb ells, i no van dubtar a apuntar-se al projecte. Poques setmanes després, a l'equip d'edició es va apuntar Maria Tenorio, també de SCN2, i tota una referència meva, el meu mentor, Pedro Serena.

Dos anys després, el Llibre blanc de les nanotecnologies és una realitat. Ha estat un llarg camí, però crec que hem superat amb escreix els objectius que ens vam posar, és més, hem creat un llibre únic, el primer llibre que aborda de forma tan transversal el món i l'impacte de les nanotecnologies. Un llibre per poder assaborir, pausadament, cap a on anem gràcies a l'empenta del poder de les nanotecnologies en la nanoescala.

Si voleu conèixer el projecte, els pròxims 6 (a Vil·la Urània) i 14 d'octubre (al nanoday), el presentarem.

Què és el Llibre blanc de les nanotecnologies?

El Llibre blanc de les nanotecnologies és un document de posicionament sobre el camp multidisciplinari de les nanotecnologies i la seva repercussió en diversos àmbits temàtics concrets (ètics, socials, legislatius, econòmics, educatiu, etc.). Aborda els aspectes més destacats de les nanociències i les nanotecnologies, però des d’una visió àmplia, més enllà de la purament cientificotècnica. La intenció és oferir una anàlisi transversal sobre diversos aspectes ètics i socials implicats en aquesta nova forma de coneixement i tècnica.

En la seva elaboració hi han participat investigadors i acadèmics de referència d’universitats nacionals i internacionals, i diverses institucions públiques. En la redacció de les diferents temàtiques del llibre hi són representades el màxim nombre de sensibilitats i perspectives: comunitat educativa, administració pública, sector empresarial, comunitat científica i entitats de la societat civil. El llibre ve acompanyat d’altres accions enfocades a les polítiques públiques.

En el nostre cas, el Llibre blanc de la nanotecnologia se situaria en una posició intermèdia entre els llibres blancs governamentals —publicats per agències de l’administració per exposar una política determinada— i els de màrqueting —publicats per revelar beneficis de tecnologies o productes—, perquè:

 • Té un posicionament sobre l’àmbit específic de la nanotecnologia i la seva repercussió en diversos àmbits temàtics concrets (ètics, socials, legislatius, econòmics, educatiu, etc.).
 • Fa una síntesi de les característiques específiques i d’identificació exhaustiva d’avenços, riscos, potencialitats i principals problemàtiques en els diversos aspectes del desenvolupament nanotecnològic.
 • Exposa l'anàlisi d’expertes i experts de cada àrea sobre els diversos àmbits implicats, oferint el seu posicionament, recomanacions i suggeriments, tant per a tots els actors socials implicats, com per a les institucions reguladores i legislatives.
 • Propicia un diàleg informat i obert entre totes les àrees i sectors implicats a partir de rigoroses anàlisis i arguments sòlids, com a intenció principal.
 • Es vol que s'adhereixen al document diferents entitats. Per això, se'n farà presentació pública i es desenvoluparan una sèrie d’activitats obertes de caràcter sectorial, tractant diferents temàtiques i posant l’èmfasi en el seu impacte social, amb l'objectiu d'afavorir i promoure el debat, procurant la participació efectiva dels principals actors involucrats en el desenvolupament nanotecnològic.

El perquè del Llibre blanc de les nanotecnologies

En el marc dels nombrosos avenços científics i tècnics en la nanociència i la nanotecnologia, que empenyen per arribar al gran mercat en forma de productes de consum, és necessari promoure la reflexió conjunta sobre l’impacte que aquests poden tenir en diferents sectors de gran rellevància per a la societat del present i del futur. Pensar la nanociència des de la perspectiva de la bioètica, la governança, la regulació, la propietat intel·lectual, la comunicació, l’educació, la perspectiva de gènere o el transhumanisme ajudaran a proporcionar visions concretes de quina direcció hauria de prendre el desenvolupament nanotecnològic en els pròxims anys.

llibreblanc1.jpg

És per això que és important determinar quins són els reptes del desenvolupament nanotecnològic:

 • Implicacions ètiques i socials sorgides al voltant del desenvolupament nanotecnològic.
 • Necessitat de la col·laboració transversal entre les disciplines acadèmiques, els centres d’investigació i la indústria per al debat sobre les nanotecnologies.
 • Educació i comunicació com a eines per transmetre els nous coneixements i empoderar la societat civil.
 • La seguretat i salut dels treballadors que manipulen nanomaterials.
 • La toxicitat per al medi ambient de productes basats en nanomaterials.
 • Eines existents actuals per a la recerca i innovació responsable.
 • Legislació, normatives i guies de bones pràctiques de recerca i innovació.
 • Transferència, inversions i governança sobre l’administració i transferència dels resultats de la recerca bàsica al mercat.

I nosaltres els hem recollit en aquest llibre blanc, un llibre que hem pensat eminentment participatiu, que faciliti la sensibilització i la recerca sobre les implicacions ètiques i socials de la nanotecnologia i els seus reptes, i que n'abordi altres aspectes transversals, acompanyant-lo d’accions de disseminació, a desenvolupar després de la publicació del llibre. El llibre pot ser una excel·lent eina per a la difusió d’una perspectiva bioètica de la recerca i de la innovació en els seus respectius àmbits d’aplicació. Tanmateix, la pretensió és que, amb els resultats de la recerca en els diferents àmbits, també s’arribin a propiciar els canvis regulatius i legislatius que siguin necessaris.

Tot i que ja existeixen alguns llibres blancs en el món anglosaxó sobre el món de les nanotecnologies, uns enfocats al tema de riscos, altres als aspectes ètics de la nanotecnologia o els aspectes toxicològics, entre d'altres, no n'hi ha cap que tingui una visió global com la que es planteja en aquest llibre.

Objectius del Llibre blanc de les nanotecnologies

El llibre, clarament, està orientat a la millora de la governança de les institucions públiques del desenvolupament nanotecnològic. Les polítiques en matèria de recerca dels governs i les institucions públiques on intervinguin investigacions o productes nanotecnològics han de ser socialment i èticament responsables. I, en aquesta direcció, la recerca realitzada per expertes i experts en les diferents temàtiques del llibre ha de propiciar, d’una banda, un debat informat i obert que doni eines per a la presa de decisions de les institucions implicades, i, de l'altra, les implicacions ètiques, socials i jurídiques que s’analitzen en el llibre, juntament amb les recomanacions i posicionaments que també recull el llibre i que han de servir de guia per a les institucions reguladores i per establir marcs de col·laboració entre els governs, la indústria, les acadèmies científiques, les organitzacions sanitàries i els consumidors.

Els objectius generals del projecte són:

 • Estimular el debat conjunt al voltant de la nanotecnologia i les seves possibilitats i riscos promovent el diàleg entre les diferents parts interessades. El llibre blanc pot resultar un lloc de convergència d’investigadors de la majoria de les disciplines involucrades, des dels centres de recerca fins a empreses de sectors molt diversos, l’administració i la ciutadania.
 • Servir de plataforma de referència per transmetre informació i implicar la societat en el debat objectiu i transparent sobre els beneficis i riscos de la nanotecnologia des del punt de vista del consumidor i contribuent per tal d’empoderar-los.
 • Millorar el coneixement i la difusió de les implicacions ètiques i socials del desenvolupament nanotecnològic entre el personal investigador i treballador de laboratoris de recerca, tant de centres públics com privats.
 • Proposar unes bones pràctiques per a la investigació, la transferència i la gestió de les noves tecnologies, i avaluar-ne potencials riscos o males pràctiques.
 • Abordar l’aspecte educatiu i comunicatiu de la nanociència i la nanotecnologia.
 • Fomentar les polítiques, les regulacions i la legislació que assegurin una investigació i un desenvolupament dels béns públics socialment i èticament responsables. El llibre és un intent d’harmonitzar els sistemes reguladors nacionals i internacionals i establir marcs de col·laboració entre els governs i organismes reguladors, la indústria, les institucions científiques, les organitzacions sanitàries i els consumidors.
 • Elaborar material informatiu actualitzat sobre les normes de conducta i guies de bones pràctiques europees ja existents referents a les nanotecnologies incloent-hi, per descomptat, una perspectiva general dels aspectes ètics i socials més destacats que permeti la discussió i l’anàlisi. Això es realitzarà a escala espanyola, portuguesa i llatinoamericana, amb persones expertes dels dos continents.

llibreblanc2.jpg

I aquest només és el primer pas...

A partir del llibre es pretén fer copartícip la ciutadania perquè pugui opinar i prendre decisions responsablement, mitjançant les diferents activitats associades a la seva presentació. D'aquesta manera es vol promoure una estructura reguladora voluntària (anàloga al ja existent codi de conducta per a la nanotecnologia responsable, Responsible NanoCode) que doni suport a l'administració pública en l'obtenció d'una regulació efectiva i eficient per al control de riscos associats a l'ús de la nanotecnologia i que pugui influir decisivament en les polítiques a desenvolupar, tant per les empreses i centres de recerca com per les autoritats competents en temes de seguretat laboral i mediambiental.

llibreblanc3.gif

Algunes de les futures accions que puguin derivar d'aquest llibre blanc poden seguir les següents línies:

 • Recerques internes sobre caracterització fisicoquímica avançada, biocompatibilitat in vitro i estudis de seguretat in vivo per determinar els atributs crítics de qualitat dels nanomaterials i preparar els científics i revisors per als productes emergents.
 • Anticipar desafiaments emergents.
 • En l'elaboració del document tindrem entre 30 i 40 experts en les diferents temàtiques.
 • Dissenyarem i executarem una jornada sobre l'estat de l'art de les nanotecnologies durant el 2021, on presentarem el llibre.
 • Farem accions lligades al llibre en altres espais.
 • Comunicarem i farem nota de premsa des de la nostra entitat sobre el projecte.
 • Col·laborarem en la difusió del projecte amb l'Associació Catalana de Comunicació Científica.
 • Compartirem el projecte amb entitats científiques com: RACAB, Col·legi de Químics, Col·legi de Físics, etc.
 • Realitzarem diferents accions de disseminació del projecte.

llibreblanc4.jpg

POSTDATA:

En l'elaboració d'aquest article s'ha rebut la col·laboració de Míriam Belloc (ICSSL), Anna Oliete (ICSSL) i Joan Mendoza (UB).

Contacta amb Divulcat