TEMES

El treball en equip, sinergia i complementarietat en plena pandèmia

En l’actualitat, l’exigència del món empresarial demana noves respostes per fer front a la competitivitat i l’agressiva competència creixent global. Un dels tresors més grans, l’avantatge clau que genera valor afegit a una empresa és el seu capital humà, el tret definitori que li atorga personalitat. 

Què pot passar si unim, com si es tractés d'un puzle, el capital humà d’una empresa a partir de generar dinàmiques per al treball en equip? Ens portaria a optimitzar els beneficis dels recursos emprats? Sabem que molts projectes necessiten els coneixements i les habilitats, és a dir, les competències de diferents experts. Tendim a l’especialització, però ens falta una mirada global, integradora, capaç d’unir les diferents peces, és a dir, buscar la cooperació però també la complementarietat.

Entre els avantatges del treball en equip (teamwork, en anglès) cal destacar que aquest permet el creixement personal i professional fruit del diàleg i treball amb les diferents àrees i àmbits empresarials. És també un mitjà de socialització, d’aprenentatge entre iguals, desperta el sentiment de pertinença així com de legitimitat. A més, satisfà sentiments d’afiliació així com de flexibilitat, respecte i coordinació. Té un caràcter proactiu, de la diversitat d’opinions i enfocaments en pot sorgir un model més complet que permeti abordar possibles solucions des de diferents perspectives. Evidentment, cal definir correctament el lideratge (preferiblement horitzontal) per tal d’evitar que les decisions s'alenteixin. En segon lloc, és important tenir clares les funcions per evitar que la responsabilitat es dilueixi, és imprescindible definir els marges d’actuació dels membres del grup, sense que aquests limitin o delimitin la seva capacitat d’innovació i creativitat.

No es tracta únicament de treballar en grup, sinó de fer equip, de remar en una mateixa direcció enriquint-se de tots els membres que en formen part, d’un intercanvi que doni peu a la màxima eficiència i eficàcia. D’unir els punts forts i deixar enrere les febleses. Tenir un objectiu comú comporta buscar la complementarietat dels nostres sabers i és en aquest espai i temps on sorgeixen les sinergies, per a la generació de noves idees i solucions tan creatives com sigui possible, innovadores i autèntiques.

La nova societat del coneixement facilita, gràcies a l’ús de les TIC, que el treball en equip sigui possible en plena pandèmia en el segle XXI. Hem de saber extreure tots els avantatges que ens aporten les noves tecnologies per fomentar, encara més, la cooperació. Sabem, per tot el que s’ha exposat, que és un element clau de l’èxit empresarial; reconeixem que tenim els mitjans necessaris… Per tant, només es tracta de la voluntat i la predisposició de tots i cadascun de nosaltres.

Contacta amb Divulcat