TEMES

L’anàlisi de cicle de vida (ACV): eina d’avaluació ambiental

Què és l’anàlisi de cicle de vida (ACV)?

És una eina que ens permet conèixer l’impacte ambiental d’un producte, procés o sistema al llarg de tot el seu cicle de vida, “del bressol a la tomba”; és a dir, des de l’extracció de les matèries primeres, fabricació, ús del producte i gestió final del seu residu.

fig1_cicle_vida.png
Figura 1. Cicle de vida d’un producte.

Mesurar l’impacte ambiental és complex, ja que es poden produir diferents impactes sobre el medi, des de canvi climàtic, pluja àcida, eutrofització i fins i tot toxicitat. L’ACV permet mesurar diverses categories d’impacte utilitzant metodologies desenvolupades científicament i consensuades en l'àmbit internacional.

fig2_analisi_cicle_vida_0.png
Figura 2. L’anàlisi de cicle de vida (ACV) avalua múltiples categories d’impacte.

La metodologia que cal seguir per tal de realitzar un estudi d’ACV està descrita en les normes de la sèrie ISO 14040. La visió del cicle de vida s’ha incorporat també com a element indispensable dins els sistemes de gestió ambiental per poder aconseguir la certificació ISO 14001.

Per què és interessant estudiar els nostres productes i serveis mitjançant l’ACV?

Perquè ens dona una visió global i un coneixement més concret dels impactes reals del nostre producte o servei. Ens permet millorar-lo i comparar-lo amb la competència. Ens permet ecoinnovar. La majoria d’ajuts per a projectes d’economia circular o ecoinnovació demanen avaluar la millora ambiental aconseguida mitjançant una ACV.

Com podem utilitzar aquesta eina a la nostra empresa?

No és fàcil incorporar aquesta eina d’avaluació en el cas de PIME, ja que és una eina que necessita un coneixement i experiència preliminar i un programari i bases de dades molt específiques. En el cas de les PIME, es recomana començar primer utilitzant eines de menys abast, com la petjada de carboni corporativa (que avalua la contribució de l’empresa a l’impacte sobre el canvi climàtic), i posteriorment ampliar l’abast i el nombre d’impactes avaluats mitjançant l’ACV.

També és recomanable subcontractar els serveis de professionals especialitzats per portar a terme els primers estudis d’aquest tipus que fa l’empresa i d’aquesta manera anar adquirint experiència en aquest camp.

Contacta amb Divulcat