TEMES

Jordi Fraxedas

Graduat en Física per la Universitat de Saragossa (1985), es doctorà el 1990 per la Universitat de Stuttgart (Alemanya). La seva tesi doctoral la feu al Max Planck Institut für Festkörperforschung de Stuttgart i al Berliner Speicherring für Synchrotronstrahlung (BESSY), sota la supervisió del professor M. Cardona. Després d’un postdoctorat a l’European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) de Grenoble (França) i al Laboratori Europeu de Física de Partícules (CERN) de Ginebra (Suïssa), s’incorporà a l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), l’any 1995, i treballà com a chercheur associé al Centre Nacional de Recherche Scientifique (CNRS), l’any 2002. Actualment és cap de grup a l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).

Graduat en Física per la Universitat de Saragossa (1985), es doctorà el 1990 per la Universitat de Stuttgart (Alemanya). La seva tesi doctoral la feu al Max Planck Institut für Festkörperforschung de Stuttgart i al Berliner Speicherring für Synchrotronstrahlung (BESSY), sota la supervisió del professor M. Cardona. Després d’un postdoctorat a l’European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) de Grenoble (França) i al Laboratori Europeu de Física de Partícules (CERN) de Ginebra (Suïssa), s’incorporà a l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), l’any 1995, i treballà com a chercheur associé al Centre Nacional de Recherche Scientifique (CNRS), l’any 2002. Actualment és cap de grup a l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2).

La seva activitat investigadora se centra en els fenòmens interfacials i en la ciència de superfícies. Ha estat coautor de més de 130 articles científics revisats per experts i ha publicat els llibres titulats Molecular Organic Materials: from Molecules to Crystalline Solids (Cambridge University Press, 2006) i Water at Interfaces: A Molecular Approach (Taylor i Francis CRC, 2014) i edità el llibre Molecular Materials: Preparation, Characterizacion, and Applications (Taylor and Francis CRC, 2017).