TEMES

Ecoinnovació: eines i exemples

Què és l'ecoinnovació?

Doncs, senzillament, una innovació que té en compte criteris ambientals.

Com tota innovació, es tracta de fer alguna cosa diferent i millor, sobretot enfocada al mercat, perquè no serà innovació si no arriba al mercat. A més, una ecoinnovació comporta també una millora ambiental, especialment una reducció de consums i/o emissions i, en definitiva, una reducció de l’impacte ambiental.

Podem ecoinnovar tant pel que fa a productes, a processos com en gestió.

Com podem ecoinnovar?

Es tracta que a l’empresa s’implementi un sistema de gestió de la innovació, que formi part del seu ADN, perquè fomenti la creativitat i la generació d’idees de manera sistemàtica.

Per introduir el vessant “eco” (ecològic) dins la innovació és important fer servir eines amb visió del cicle de vida, com per exemple la petjada de carboni, la petjada hídrica, la petjada ambiental o la roda de criteris d’ecodisseny. Aquesta última és de fàcil utilització i permet a dissenyadors, tecnòlegs i investigadors introduir criteris ambientals de forma molt intuïtiva tenint en compte tot el cicle de vida del producte, servei o sistema (vegeu Figura 1).

picture1.jpg

Figura 1. Roda d’estratègies d’ecodisseny

A continuació proposo alguns exemples de productes per reflexionar seguint la roda de criteris d’ecodisseny:

  1. Nous conceptes: integració de funcions; en un sol producte integrem les funcions d’altres. Per exemple el mòbil (serveix de telèfon, càmera, xarxes socials, missatges, etc.).
  2. Reducció de consum de materials: reduir el gruix de l’ampolla de vidre que conté un perfum.
  3. Materials de menor impacte: sabates fetes amb fibra de plàtan o de pinya (Piñatex), un material que prové de residus d’una planta.
  4. Producció: ús d’energies renovables.
  5. Distribució: ús de productes concentrats, com Proquimia que ha adoptat una estratègia empresarial de sabó de neteja industrial concentrat, que suposa menys envasos, menys transport (hi ha menys volum perquè no es transporta aigua), la utilització de la dosi exacta (sense malgastar-ne), etc.
  6. Ús: menys consum d'electricitat o aigua durant l’ús, com il·luminació amb leds o sistemes de reg intel·ligents.
  7. Llarga vida: proporcionar servei de manteniment i recanvi de peces.
  8. Final de vida: reciclable. Per exemple, les càpsules Nespresso són sens dubte un producte innovador que va impulsar un gran canvi en el consum de cafè. Però... són ecològiques? No. No segueixen cap de les 8 estratègies d’ecodisseny. En canvi, va arribar al mercat seguint una estratègia de qualitat i producte de luxe. Ara, però, la part ambiental juga en contra seu.

Contacta amb Divulcat