TEMES

Reptes i oportunitats per a la logística en l’era postcovid-19

L’adaptació a la nova situació sanitària provocada per la pandèmia de la covid-19 ha modificat la manera en què fem moltes coses. En particular el sector logístic ha necessitat reinventar-se en pocs mesos per poder donar resposta a les necessitats i requeriments sorgits.

La funció logística s’encarrega del moviment, l’emmagatzemament i la gestió del flux de béns i d’informació entre els proveïdors, el sistema productiu i el consumidor, i és per tant una part fonamental de la cadena de valor de qualsevol empresa. És una funció que intervé en diversos processos i activitats i gestiona tant les matèries primeres, com les existències en procés, com els productes acabats, i busca que qualsevol d’aquests estigui en el lloc correcte, en la quantitat adequada i en el moment apropiat.

Les mesures sanitàries i de distanciament han impulsat un canvi en la forma de comprar per part dels usuaris, passant a prioritzar la compra per internet i buscant productes que permetin satisfer les seves noves necessitats. Alhora, la part productiva s’ha vist afectada pel tancament de fronteres i la restricció de moviments a escala mundial, fet que ha creat incertesa tant en la disponibilitat de matèries primeres com en els seus costos.

A continuació, analitzem una sèrie de factors que presenten nous reptes però que amb una visió estratègica clara i amb l’ajuda de la tecnologia i el tractament de dades es poden convertir en una oportunitat per encarar el futur amb menys incertesa.

imatge_jpeg_2_1.jpeg

Canvi d'hàbits dels consumidors

Si el comerç electrònic ja tenia una tendència creixent, les restriccions de mobilitat i de distanciament han impulsat encara més l’adopció d’aquest sistema de compra i venda. Aquest creixement no només està associat a un increment del volum de vendes sinó també del tipus de producte venut. En aquest context les empreses de logística, o el departament propi de logística de les empreses, necessita incorporar de forma habitual les eines de compra per internet i dissenyar les millors estratègies per poder donar servei a aquesta nova realitat.

Optimització de les operacions logístiques

La informació és poder, i guanyar en visibilitat al llarg de la cadena de subministrament és un aspecte clau per poder planificar millor tant el sistema productiu com les activitats logístiques associades. Per poder optimitzar les operacions és necessari tenir dades del sistema que es pretén millorar. Per això, és important que els diversos agents d’una cadena de subministrament recullin i comparteixin les dades per poder fer un seguiment de les comandes en temps real, des del punt d’origen fins a la destinació final. Aquestes dades poden provenir dels sistemes informàtics propis de l’empresa, de la planificació de moviments que es prevegi, de sensors ubicats en el magatzem o en els palets, com també en els sistemes de transport (camió, vaixell, etc.). Si bé algunes empreses ja treballaven en aquesta direcció, el fet de disposar d’un bon sistema d’informació que integri amb facilitat informació de diversos agents és un repte, que un cop superat, suposa un avantatge competitiu important.

Transformació de l’últim quilòmetre

Es coneix com a transport de l’últim quilòmetre (de l’anglès last mile delivery) la planificació i execució de l’entrega de béns o serveis al consumidor final. Actualment aquesta part és la més cara i ineficient de totes les operacions logístiques i per tant la que ofereix més marge de millora.

Els proveïdors logístics han buscat la manera de fer entregues segures buscant una entrega sense contacte. Les solucions són diverses i amb possibilitats d’aplicació que depenen de l’àmbit que es tracta. L’adaptació del mètode tradicional d’entrega en mà ha estat l’eliminació de la signatura d’entrega, que ha estat substituïda per alternatives com ara la realització d’una foto a l’adreça d’entrega o la identificació verbal del receptor.

Una opció que està emergint és l’entrega mitjançant drons, tot i que el seu ús en l’espai públic està limitat per les regulacions que han de complir. En la mateixa línia, però terrestres, s’està provant l’ús de robots autònoms que realitzen l’entrega entre dos punts.

imatge_jpeg.jpeg
Figura 1 - Robots repartint la compra al Regne Unit (Font: Financial Times)

Una opció que té cada dia més acceptació és l’ús de punts de recollida automàtica, on el client va a recollir la seva comanda en un armariet que requereix identificació prèvia. Aquest sistema permet als clients recollir les comandes amb una major flexibilitat horària, evitant cues i sense necessitat d’interactuar amb altres persones. Un altre avantatge d’aquest sistema és que també pot permetre gestionar devolucions de forma fàcil.

Reconfiguració de les cadenes de valor global

La cadena de valor és el conjunt d’activitats que una empresa duu a terme per a la producció d’un bé o servei. Si aquestes activitats tenen lloc en diverses localitzacions geogràfiques, s’anomena cadena de valor global. La interrupció de diverses activitats localitzades en països diferents ha tret a la llum la fragilitat d’una cadena de subministrament complexa i multilocal. A mitjà termini és possible que es busqui un balanç entre l’eix econòmic i la seguretat d’abastiment resultant amb dissenys de cadenes de subministrament més resilients a possibles interrupcions.

Sostenibilitat

Ja des d’una perspectiva més àmplia, l’execució de les operacions de forma sostenible és un imperatiu que no es pot deixar de banda. Així doncs, cal continuar buscant la manera de reduir la petjada mediambiental, renovant la flota disponible i optimitzant les rutes de repartiment. Els models d’optimització de rutes tenen en compte, cada cop més, característiques com ara la integració de dades sobre l’estat del trànsit en temps real, el càlcul de rutes que minimitzen l’ús de combustible segons la distància i l’orografia o la disponibilitat de zones de càrrega/descàrrega que permetin una parada fàcil. Un altre punt en què cal avançar és en la cooperació en l’entrega de comandes entre diversos operadors, consolidant comandes de diversos clients d’una mateixa zona per a un dia en concret.

En conclusió, el canvi d’hàbits en la forma de relacionar-nos a l’era postcovid-19 són aquí per quedar-se. L’adaptació a les noves mesures sanitàries demana un replantejament dels procediments per minimitzar els contactes. Els agents logístics han de continuar buscant la manera d’automatitzar i d’optimitzar la forma com operen i buscar la forma de cooperar, per tal d’oferir una forma de gestionar les operacions logístiques de manera eficient i segura. Això necessita inversions en tecnologia com ara la internet de les coses, la computació al núvol, l’automatització de processos o l’anàlisi de dades. Els experts en logística es troben davant d’una gran oportunitat per innovar i proposar noves solucions adaptades a les noves circumstàncies.

Contacta amb Divulcat