TEMES

El pes de la responsabilitat social corporativa

De camí als objectius del desenvolupament sostenible

El 2015, l’ONU va aprovar l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d'erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat, la injustícia, el canvi climàtic, etc. Es tracta d’un pla d’acció en tres línies d’acció per assolir el desenvolupament sostenible, des d’una perspectiva social, mediambiental i econòmica, però amb caràcter global, integral i d’aplicació universal. 

L’Agenda 2030 es concreta amb 17 objectius desglossats en 169 metes, les quals configuraran el full de ruta per a un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

L’empresa, com a agent econòmic i social rellevant, constitueix una de les institucions essencials del context social. La seva raó de ser és generar riquesa, és a dir, beneficis. Tanmateix, el seu paper d’agent social comporta una anàlisi de la responsabilitat social, que es concreta en l’exigència de tenir en compte la resta de grups d'interès. Així doncs, no es tracta únicament de cercar l’eficiència en el seu sector de treball, sinó també de sentir una preocupació respecte a les externalitats que l'empresa mateixa genera directament o indirectament.

La responsabilitat social corporativa (RSC) és la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions i treball. Així doncs, constitueix una part essencial en la seva contribució al desenvolupament sostenible. Es tracta d’un compromís que va més enllà del compliment de les obligacions legals. Es busca donar resposta a les peticions dels diferents grups socials que afecten directament o indirectament les activitats empresarials. Suposa un compromís integral i integrat a partir dels cinc grans vectors d'impacte: bon govern, ambiental, social, laboral i econòmic

Entenem que ha de ser un compromís integral perquè es desprèn del seu model d’organització, afecta totes les àrees fins a arribar a la cadena de valor. Altrament, és integrat perquè forma part del seu ADN, de la seva personalitat, s’incorpora en la gestió, els processos i els procediments. La responsabilitat social està íntimament relacionada amb l'ètica en els negocis, si bé aquesta última s'encarrega més de la conducta individual. 

imatge_jpeg_0.jpeg

La RSC és el marc adient per a les empreses per tal de donar una resposta el més satisfactòria i competent possible als objectius marcats per l’ONU i reafirmats pels diferents governs a escala mundial. És en aquest àmbit on cal l’esforç del treball en equip, voluntàriament i de forma activa, per fer propis els objectius. La suma de petites accions continuades per part dels diferents agents econòmics ha de permetre assolir l’objectiu comú. Els ODS estan orientats a l’acció, és a dir, són concisos, fàcils de comunicar, pràctics i universalment aplicables.

Finalment, apuntar que es tracta de caminar cap a una economia ecoeficient i socialment justa on prevalgui el bé comú partint de la minimització dels impactes sobre la societat, la salut i el medi.

Contacta amb Divulcat