TEMES

Núria Ruiz Morillas

Llicenciada (1989, UB) i doctora en Química (1993, URV). Llicenciada en Comunicació Audiovisual (2006, UOC) i màster universitari en Estudis de la Xina i el Japó: Món Contemporani (2016, UOC). Ha fet estades predoctorals a les universitats de Sussex (1989), Liverpool (1990), Sassari (1992) i estada postdoctoral a la Universitat de Yale (1993). És professora titular d'universitat des de 1997 a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili. La seva recerca ha estat centrada fins a l’any 2010 en la catàlisi homogènia, concretament en la síntesi de catalitzadors per la hidrogenació i la hidroformilació d'alquens amb aplicacions farmacèutiques. Després ha reorientat la recerca cap a l’àmbit de la comunicació social de la ciència.

Llicenciada (1989, UB) i doctora en Química (1993, URV). Llicenciada en Comunicació Audiovisual (2006, UOC) i màster universitari en Estudis de la Xina i el Japó: Món Contemporani (2016, UOC). Ha fet estades predoctorals a les universitats de Sussex (1989), Liverpool (1990), Sassari (1992) i estada postdoctoral a la Universitat de Yale (1993). És professora titular d'universitat des de 1997 a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili. La seva recerca ha estat centrada fins a l’any 2010 en la catàlisi homogènia, concretament en la síntesi de catalitzadors per la hidrogenació i la hidroformilació d'alquens amb aplicacions farmacèutiques. Després ha reorientat la recerca cap a l’àmbit de la comunicació social de la ciència. Actualment estudia la relació entre ciència i literatura, especialment com divulgar ciència a través d’obres literàries no necessàriament científiques. Ha rebut el reconeixement d’excel·lència docent URV 2019.