TEMES

Ramón Santonja Alarcón

Llicenciat en Història (2013) i màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (2014) per la Universitat d'Alacant. És doctorand a la Universitat d'Alacant. Corresponsal de Lateuaràdio, a Monòver, és col·laborador a l'Associació d'Estudis Monoveros i al Centre d'Estudis Locals del Vinalopó.

Llicenciat en Història (2013) i màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (2014) per la Universitat d'Alacant. És doctorand a la Universitat d'Alacant. Corresponsal de Lateuaràdio, a Monòver, és col·laborador a l'Associació d'Estudis Monoveros i al Centre d'Estudis Locals del Vinalopó.

És autor d'una desena d'articles en publicacions especialitzades, entre els quals, L'aigua al Fondó de les Neus, Les relacions entre l'Església i la Generalitat de Catalunya, Llibres 23 i 24 de privilegis i provisions de l'arxiu municipal d'Alacant: anàlisi diplomàtica, paleogràfica i sigil·logràfica (1653-1655), Apuntes sobre el ferrocarril en el norte de la provincia de Alicante: el tren chicharra, Estudi antroponímic del poblament al Fondó de les Neus (segles xvii-xix), Les idees de Vauban en el regne d’Espanya en el segle xviii, Les exploracions mallorquines, El poblamiento valenciano en Abanilla: la Cañada de la Leña, Jaume II i la conquesta del regne de Múrcia.