TEMES

Ramon Pascual

Físic. Catedràtic emèrit de Física Teòrica especialitzat en mecànica quàntica i física de partícules elementals a la Universitat Autònoma de Barcelona, on fou degà de la Facultat de Ciències, vicerector i rector (1986-90). També fou professor a les universitats de València, Complutense de Madrid, Saragossa i Autònoma de Madrid. A més a més, ha treballat com a investigador a l’International Center for Theoretical Physics (Trieste), la Universitat de París (Orsay), el CERN (Ginebra) i el Rutherford Laboratory (Oxford). Ha estat promotor de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), consorci Generalitat de Catalunya-UAB.

Físic. Catedràtic emèrit de Física Teòrica especialitzat en mecànica quàntica i física de partícules elementals a la Universitat Autònoma de Barcelona, on fou degà de la Facultat de Ciències, vicerector i rector (1986-90). També fou professor a les universitats de València, Complutense de Madrid, Saragossa i Autònoma de Madrid. A més a més, ha treballat com a investigador a l’International Center for Theoretical Physics (Trieste), la Universitat de París (Orsay), el CERN (Ginebra) i el Rutherford Laboratory (Oxford). Ha estat promotor de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), consorci Generalitat de Catalunya-UAB.

També fou el primer director general d'Ensenyament Universitari de la Generalitat de Catalunya (1980-83), president de la Comissió del Govern català de Reflexió sobre el Futur de l’Àmbit Universitari Català (2000-01), president de la Fundació Parc Taulí (1993-2013) i membre del Consejo de Universidades (2001-03), a proposta del Senat espanyol. Ha format part o ha presidit comissions d’avaluació universitàries per a diverses entitats (AQU, OAQ, ENQA,...) i fins el 2016 fou membre del Consell Assessor del programa Serra Húnter. Actualment és president honorífic del Laboratori del Sincrotró ALBA i president de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona des del 2012. Està en possessió de la medalla Narcís Monturiol, de la Creu de Sant Jordi, de la Medalla de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l’Encomienda de Alfonso X El Sabio