OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

☰ Navegació pel sumari

Tècnics i tecnologia en el desenvolupament de la Catalunya contemporània

tecnics1.jpg

Tècnics i tecnologia en el desenvolupament de la Catalunya contemporània és un projecte digital que presenta els continguts del llibre del mateix nom publicat per la Fundació Enciclopèdia Catalana l’any 2000, en ocasió dels 150 anys de l’Escola Industrial. Així ho van voler els sis col·legis catalans d’enginyers tècnics industrials, interessats a deixar com a llegat a la societat aquesta obra, dirigida per Jordi Maluquer de Motes i redactada per més d’una trentena d’especialistes acadèmics, que sintetitza els trets més rellevants del que ha estat, tecnològicament, socialment i econòmicament, la societat industrial catalana.

L’obra es compon de dues parts. La primera és dedicada a la presentació d’una sèrie de plantejaments de conjunt sobre el paper dels tècnics i de la tecnologia en el desenvolupament de la Catalunya contemporània. La segona part s’ocupa de la presentació d’estudis de casos sobre generació d’innovacions, transferència de tecnologia i processos de canvi en sectors i subsectors específics de la indústria catalana. L’obra no té, ni podria tenir, cap pretensió d’exhaustivitat. L’opció escollida ha estat la de divulgar aquells processos i fenòmens més ben coneguts, que ja han estat objecte d’una certa tasca d’anàlisi pels historiadors.

Direcció

Jordi Maluquer de Motes i Bernet

Universitat Autònoma de Barcelona

Autors

Miquel Barceló i Roca

Institut Català de Tecnologia

Josep Maria Benaul i Berenguer

Universitat de Barcelona

Francesc Cabana i Vancells

Advocat

Antoni Carrillo Orozco

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Eusebi Casanelles i Rahola

Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

Maria Teresa Costa

Universitat de Barcelona

Xavier Cussó i Segura

Universitat Autònoma de Barcelona

Esteve Deu Baigual

Universitat Autònoma de Barcelona

Josefina Domènech

Fundació “la Caixa”

Pedro Fatjó Gómez

Universitat Autònoma de Barcelona

Maria Reis Fontanals i Jaumà

Biblioteca de Catalunya

José Ángel García Quevedo

Universitat de Barcelona

Ramon Garrabou i Segura

Universitat Autònoma de Barcelona

Jordi Garriga Mas

Periodista

Maria Lluïsa Gutiérrez i Medina

Universitat de Barcelona

Montserrat Llonch i Casanovas

Universitat Autònoma de Barcelona

Santiago López García

Universidad de Salamanca

Guillermo Lusa Monforte

Universitat Politècnica de Catalunya

Jordi Maluquer de Motes i Bernet

Universitat Autònoma de Barcelona

Andreu Mas-Colell

Conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya)

Jordi Monés i Pujol-Busquets

Universitat Autònoma de Barcelona

Jordi Nadal i Oller

Universitat de Barcelona

Roser Nicolau Nos

Universitat Autònoma de Barcelona

José María Ortiz-Villajos

Universidad Complutense de Madrid

Pere Pascual i Domènech

Universitat de Barcelona

Núria Puig Raposo

Universidad Complutense de Madrid

Antoni Roca i Rossell

Universitat Politècnica de Catalunya

Jordi Rosell i Foxà

Universitat Autònoma de Barcelona

Lluís Rovira i Pato

Comissió Interdepartamental de Recerca i Tecnologia

J. Patricio Sáiz González

Universidad Autónoma de Madrid

Pere Sala

Universitat Autònoma de Barcelona

Álex Sánchez

Universitat de Barcelona

Josep Sànchez Cervelló

Universitat Rovira i Virgili

David Serrat i Congost

Director General de Recerca (Generalitat de Catalunya)

Universitat de Barcelona

Carles Sudrià i Triay

Universitat de Barcelona

Joan Trullén i Thomàs

Universitat Autònoma de Barcelona

Crèdits i altra documentació de l'edició impresa
Llegir més...